Programa electoral

PLA D’INVERSIONS

EQUIPAMENTS

 1. Finalitzarem de forma prioritària i definitiva les deficiències de la zona esportiva, especialment les del camp de futbol (entrada, grades, vestuaris…).
 2. Habilitarem un auditori/teatre.
 3. Estudiarem la possibilitat de traslladar l’Escola de Música Municipal a un nou edifici.
 4. Reconstruirem la malmesa zona de raquetes, amb tenis i pàdel.
 5. Recuperarem l’antiga caserna de la guàrdia civil perquè acolli el Centre de Dia i habitatges de protecció oficial per a la gent gran.
 6. Ampliarem la Casa dels Avis.
 7. Iniciarem les accions que ens permetin, amb el menor cost públic possible, que la Casa Pairal de Can Guineu, el CIC Fassina i el Centre siguin el pilar dinamitzador del nou model turístic de Sant Sadurní d’Anoia.
 8. Canviarem el sistema de depuració de l’aigua del vas gran de la piscina coberta per fer-lo més accessible i saludable als usuaris.
 9. Treballarem per conservar el patrimoni i les instal·lacions de l’Ateneu.
 • Crearem un espai firal obert per afavorir esdeveniments de gran format.

ESPAI PÚBLIC

 • Destinarem més recursos i una organització eficient al servei de via pública, per mantenir els carrers, places, jardins, parcs i entorns naturals de la vila nets i endreçats.
 • Netejarem tots els grafits no autoritzats de les façanes i carrers de la vila, que embruten i degraden l’espai públic.
 1. Apostem perquè la Rambla de la Generalitat sigui l’eix vertebrador del Sant Sadurní del segle XXI. El volem transformar perquè sigui més transitable, viu i acollidor per a les persones, i es converteixi en la punta de llança de la dinamització local.
 2. Valorarem noves zones d’aparcament públic per facilitar la dinamització d’aquest eix comercial i vertebrador.
 3. Posarem en marxa una actuació global de millora del Parc de la Rambla.
 • Volem singularitzar la vila a través d’elements decoratius que identifiquin la naturalesa i idiosincràsia de Sant Sadurní d’Anoia.
 • Desenvoluparem un pla d’accessibilitat per a tots els racons de la vila.
 • Promourem la rehabilitació de les façanes d’edificis i habitatges a Sant Sadurní, a través d’incentius fiscals.
 • Adequarem totes les parades del bus urbà perquè siguin perfectament visibles, segures i còmodes per als usuaris.
  • Finalitzarem l’actuació de modernització de la senyalització viària de la vila.
  • Farem rutes escolars segures.
 1. Arranjarem l’aparcament del cementiri.
 2. Exigirem la millora en seguretat i accessibilitat en les instal·lacions i trens de rodalies de la línia 4 de RENFE, així com la millora de l’accessibilitat del bus urbà a l’estació de trens i la seguretat dels vianants en aquest tram.
 • Treballarem en el projecte supramunicipal “El camí del Riu” que té com a objectiu donar vida als rius penedesencs, recuperar-los com a espais de gaudi i propulsar-los com a actiu turístic.
  • Apostem per una policia de proximitat, amb una especial sensibilitat per vetllar pel compliment de les ordenances mediambientals i de tinença d’animals.

BARRIS I AGREGATS RURALS

 1. Farem un pla de barris per millorar de forma global els nostres barris i agregats rurals (accessibilitat, millora de l’entorn, dels serveis, del manteniment, etc.).
 • Col·laborarem de forma activa en la col·locació d’ascensors en els barris amb molta verticalitat que dificulta l’accés als seus habitatges a les persones amb reducció de mobilitat.
 1. L’esport ha d’arribar als barris de forma segura, per això arranjarem les pistes esportives existents.
 • Realitzarem l’ampliació i reforma del cementiri de Monistrol.
 • Vetllarem per l’adequació de l’antiga gravera de Can Catassús, per eliminar els riscos i dignificar l’espai.
 • Vetllarem pel manteniment dels accessos de Mas Asperó.
 1. Iniciarem les accions que ens permetin dignificar el Castell de Can Ferrer, amb el menor cost públic, perquè sigui la punta de llança de la dinamització del Barri Vilarnau.

 PLA DE DIVERSIFICACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC I REDEFINICIÓ DEL MODEL TURÍSTIC

 • Vetllarem pel bon funcionament de la indústria del cava, col·laborant des de l’Ajuntament de forma activa amb la promoció del cava a través de fires, creació de nous esdeveniments i convenis.
 1. Potenciarem el desenvolupament del Parc de les Caves.
 • Actualitzarem el format de la fira del Cavatast per convertir-lo en un referent d’excel·lència de les fires de vins escumosos elaborats amb el mètode tradicional.
 • Vetllarem pel manteniment de la indústria alternativa, que ja està instal·lada a la vila, i que dóna opcions de treball a altres sectors.
 • Treballarem de forma decidida per la implantació de nova indústria a la vila que diversifiqui la nostra base econòmica.
 1. Farem una inversió decidida en la millora del manteniment, la sostenibilitat i l’ocupabilitat dels polígons industrials de la vila, com a espai prioritari d’acollida de nova indústria.
 • L’aposta per un model industrial diversificat serà compatible amb una aposta clara de Sant Sadurní per la sostenibilitat ambiental.
 1. Dinamitzarem el Mercat Municipal, fent-lo referent del “Penedès Nord”.
 • Potenciarem el comerç de proximitat i singular de la vila.
 • Augmentarem el lideratge i influència de Sant Sadurní d’Anoia en el seu entorn. Desenvoluparem la potencialitat del “Penedès Nord”, que vam crear far uns anys i que el govern actual no ha aprofitat, així com la de la Mancomunitat de l’Alt Penedès, per emprendre projectes col·lectius de valor afegit.
 • Apostem pel turisme de negocis. Les regidories de promoció econòmica i turisme treballaran de forma més coordinada, per orientar els recursos econòmics i professionals cap aquest nou objectiu.
 • El CIC Fassina en una primera fase, conjuntament amb la Casa Pairal de Can Guineu i el Centre en fases posteriors, han de ser la tríada que formin el principal actiu del nou model turístic.

PLA D’ACCIÓ SOCIAL, EDUCATIU I CULTURAL

 • Facilitarem la rehabilitació dels habitatges que necessitin una adaptació a les noves necessitats dels seus propietaris.
 • Fomentarem el lloguer social a Sant Sadurní d’Anoia per facilitar l’accés a l’habitatge dels col·lectius més febles.
 1. Promourem la construcció d’habitatge de protecció oficial de lloguer, per fer front a les mancances actuals d’habitatge assequible a la vila.
 • Mantindrem actiu l’assessorament gratuït a les persones que tinguin dificultats per fer front al pagament de la seva hipoteca i/o lloguer.
 • Prioritzarem les polítiques actives d’ocupació des del servei municipal d’ocupació local, per atendre de forma global les demandes de les persones en situació de recerca de feina.
 • Oferirem plans d’ocupació local per aturats de llarga durada, especialment dirigits a persones desocupades de més de 45 anys.
 • Millorarem l’atenció integral a les persones amb altres capacitats.
 • Apostem per atorgar els recursos necessaris a la gran tasca que desenvolupa el Centre Cívic, per tal de garantir la integració i millora acadèmica d’infants i joves amb dificultats.
 • Posar vida als anys és l’objectiu del Casal Municipal dels Avis. Aquest ha de ser l’espai de trobada i reunió de les persones jubilades, on podran desenvolupar el seu potencial amb activitats lúdiques, esportives, musicals i formatives.
 • Farem una programació cultural estable, diversa, planificada, localitzada en diferents espais de la vila, oberta a totes les edats i sensibilitats, que estarà disponible a principis d’any.
 • Realitzarem una promoció cultural i festiva dels barris i agregats rurals perquè siguin conegudes i participades per tots els veïns de la vila.
 • Crearem el Consell Municipal de Cultura.
 • Crearem una oficina de coordinació i suport a les entitats i organitzacions sense ànim de lucre de Sant Sadurní d’Anoia.
 • Crearem la Taula d’Entitats.
 • Realitzarem un congrés anual de les entitats culturals i esportives.
 • Mentre no disposem d’equipaments per desenvolupar actes culturals i/o festius, adequarem espais alternatius per poder celebrar festes destacades.
 • Garantirem una oferta educativa global de qualitat i innovadora per a totes les edats.
 1. Lluitarem per revertir les accions empreses en aquests darrers quatre anys perquè volem que l’Escola Intermunicipal del Penedès continuï sent el model de gestió municipal i d’excel·lència, únic a tota Catalunya.
 • Treballarem conjuntament amb l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech perquè continuï sent referent educatiu del sector vitivinícola (Si es posa el mapa d’Espiells, es pot referenciar aquesta mesura).
 • Crearem el Consell Esportiu de Sant Sadurní d’Anoia, com a òrgan assessor de les polítiques locals en l’àmbit de l’esport.
 • Crearem un Directori d’Esports per incloure tota l’oferta esportiva de la vila i fer-ne l’adequada difusió.
 • Recuperarem el Cap de Setmana del Motor, com esdeveniment esportiu.
 • Fomentarem les idees i iniciatives dels artistes locals.
 • Fomentarem l’espai de Can Mas de la Riera perquè sigui un espai per a la creació i la promoció artística.
 • Crearem el Consell d’Infants i també el Consell de la Joventut.
 • Ampliarem la subvenció del Casal d’Estiu Municipal a la cinquena setmana.
 • Facilitarem l’oferta d’oci juvenil.
 • Promourem busos nocturns per a que els joves puguin gaudir de les Festes Majors dels pobles veïns, a través de la Mancomunitat de l’Alt Penedès.
 • Continuarem mantenint l’excel·lència de les Escoles Bressol, incorporant nous serveis.
 • Promourem l’augment de la transparència i de la participació ciutadana.
 • Apostem per la mobilitat sostenible i elèctrica. Treballarem per millorar l’accés i la sostenibilitat del bus urbà.
 • Impulsarem un model d’edificació basat en la sostenibilitat i energèticament eficient i autosuficient.
 • Millorarem el sistema actual de recollida selectiva de la brossa.