Small 37366129 10216797987724731 7716643586103574528 n

ATURAR LA COMPRA DE CAN GUINEU

  En els darrers mesos el govern del PDCAT i ERC de Sant Sadurní d’Anoia ha fet palesa la seva voluntat d’adquirir l’edifici de Can Guineu. Just en la comissió informativa d'urbanisme celebrada el dia 17 de juliol, el govern va avançar que a principis de setembre es faria efectiva aquesta compra, un cop aclarides algunes qüestions administratives. Com ja s’ha posat de manifest en diferents ocasions, la compra d’aquest edifici no té el suport de cap partit de l’oposició, que actualment suma una major representativitat en vots dels ciutadans de Sant Sadurní d'Anoia.  El PSC creiem que, amb aquesta compra, estem hipotecant Sant Sadurní d’Anoia i el futur d’altres inversions també necessàries per a la vila, i que molts veïns i veïnes reclamen des de fa anys, com la rehabilitació de la zona esportiva amb els nous vestidors del camp de futbol, l’Ateneu o el Castell de Can Ferrer, entre molts altres. L’actual equip de govern també ha fet palès que no té un projecte definit per a aquest equipament, i que actualment tampoc disposa dels recursos econòmics necessaris per a rehabilitar aquest edifici (rehabilitació valorada en 5 milions d’euros). De fet, davant del compromís del PDECAT i ERC per efectuar la compra, i tenint en compte l’estat de deteriorament de l’edifici i els antecedents d'incidents, el Grup Municipal Socialista va sol·licitar fa uns mesos a l’Alcalde Sr. Ribas un informe per conèixer: quines actuacions d’urgència s’haurien de realitzar en l’edifici per assegurar que no es produeixi cap situació de perill, de la qual en seria responsable l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia; el cost d’aquestes actuacions; i la despesa general (aigua, llum, manteniment…) anual que comportarà aquesta propietat per a l’Ajuntament, fins que el govern no decideixi realitzar cap actuació en l’equipament. La resposta del govern del PDECAT i ERC va ser certament preocupant: desconeixen les actuacions que s’hauran de realitzar, perquè no han fet cap inspecció prèvia per valorar detalladament l’estat de l’edifici; i no preveuen despeses de manteniment anual més enllà de netejar dos cops a l’any (!!!) les bardisses, vegetació i neteja del pati. Actualment, la propietat d’aquest edifici recau en tres grans caves: Codorniu, Freixenet i Juvé Camps. Aquests propietaris van comprar l’edifici el 1988 amb la voluntat de dedicar-lo a la promoció del cava, però en aquests anys 30 anys no s’ha dut a terme cap actuació rellevant en l’edifici. És per això que actualment es troba en un estat de deteriorament avançat, que requereix una costosa intervenció. En aquests darrers mesos hem estat coneixedors que aquestes mateixes caves han realitzat operacions de venda en les seves empreses, que ha preocupat a una part important de la ciutadania i al mateix consistori. Desconeixem en l’actualitat la repercussió que aquestes decisions empresarials tindran en el futur de la vila i en la garantia de la qualitat del producte, que pot afectar el prestigi d’aquest i, de retruc, a l’esforç que altres caves realitzen per posicionar els seus productes de forma qualitativa. Fruit d’aquesta situació, la junta de portaveus es va reunir el passat dia 9 de juliol per analitzar les actuacions que calia emprendre com Administració. Algunes de les decisions que es van consensuar entre els diferents partits polítics van ser la posada en marxa urgent de la Mesa del Cava, amb tots els actors implicats en el futur del sector, i també formalitzar una reunió amb els actuals propietaris de cadascuna d’aquestes caves, per conèixer de primera mà les possibles repercussions sobre la vila d’aquest canvi de propietat. Aquestes actuacions permetran al consistori valorar de forma àmplia el futur del sector i el model de vila que vol defensar, així com les actuacions que s’hauran de derivar. Per tot el que s’ha exposat, i davant d’aquesta situació d’incertesa del sector i del futur de la vila, el Grup Municipal Socialista hem presentat una moció perquè el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia adopti els següents acords: 1. Aturar temporalment la decisió de compra de l’edifici de Can Guineu, a l’espera que el Consistori pugui fer una valoració dels resultats d’aquestes trobades i reunions. 2.   Apel·lar de nou a la responsabilitat social dels actuals propietaris de l’edifici de Can Guineu, perquè contribueixin a la promoció econòmica i social de Sant Sadurní d’Anoia, amb la donació d’aquest edifici. 3.   Davant de l’absolut estat de deixadesa de l’edifici de Can Guineu, se sol·liciti als propietaris de forma urgent una neteja del pati, i el manteniment adequat d’aquest. El proper dilluns dia 23 de juliol coneixerem la resposta del PDECAT i ERC.    

19 DE JULIOL DE 2018

Small psc

1978 – 2018: 40 anys del PSC, també a Sant Sadurní!

Els 15 i 16 de juliol farà 40 anys de la celebració del Congrés de la Unitat Socialista, quan es va fundar el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). S’unificaren el Partit Socialista de Catalunya (Congrés), la Federació Socialista Catalana (PSOE) i el Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament). Naixia un gran partit que representava amplis sectors de la societat. A Sant Sadurní d’Anoia existien, feia temps, els tres col·lectius socialistes i la unitat va tenir lloc uns mesos abans. La unitat fou prompta i fàcil. Això va proporcionar una empenta extraordinària al socialisme sadurninenc que, en part, explica la gran empenta municipal i el progrés de Sant Sadurní d’Anoia que va tenir lloc les quatre primeres legislatures: 1979-1995. És un honor, una satisfacció i un repte poder celebrar aquest aniversari. PSC a Sant Sadurní, més que mai!   Agrupació PSC de Sant Sadurní d’Anoia

16 DE JULIOL DE 2018

Small ce art 16

AJUNTAMENT ACONFESSIONAL

En el darrer Ple Municipal del mes de juny, la CUP i ICV-EUA van presentar una moció per garantir la igualtat i el caràcter laic de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Tant el títol com el redactat d'aquesta moció insinua en alguns casos, i afirma en altres, qüestions que no es corresponen amb la realitat d'aquest Ajuntament. És per això, que us volem explicar els motius del nostre posicionament contrari a aquesta.  D'entrada, el PSC volem expressar el nostre malestar amb la imatge que la CUP i ICV-EUA ha volgut donar d’aquest Ajuntament, redactant una moció que gairebé afirma que aquesta administració està condicionada per l’Església Catòlica, quan en cap cas això es correspon amb la realitat. Volem pensar que no ha estat mala fe, sinó desconeixement per la seva inexperiència del funcionament d’aquesta administració. Aquest Ajuntament no organitza actes litúrgics de caràcter religiós, no té símbols religiosos en cap edifici públic, ni atorga privilegis a cap confessió religiosa, com a la moció s’afirma. Ans el contrari, correspon amb igualtat a les demandes i invitacions que es fan des de les diferents comunitats religioses. Aquesta administració sempre ha estat oberta a col·laborar amb totes elles, tenint en compte les creences de la societat, com indica l’article 16 punt 3 de la CE. L’única invitació a un acte festiu que aquest Ajuntament fa al màxim representant de l’Església Catòlica a Sant Sadurní d’Anoia és al Rengle del Barri Ajuntament, fruit de la tradició historicoreligiosa d’aquesta festa (per això també es convida al jutge de pau i a les forces de seguretat). Volem destacar en aquest punt que, ja fa molts anys que, els qui ens varen precedir en l'Ajuntament, ja van decidir que, malgrat l’esperit religiós de la festa dels Barris, el Consistori no aniria a missa, com en l’actualitat encara fan tota la resta dels Barris.  Respecte de la presència del mossèn de Sant Sadurní d’Anoia en el Consell Sectorial de la Casa dels Avis, volem recordar dues qüestions: per una banda, aquest consell sectorial és un òrgan de participació de caràcter permanent, informatiu i consultiu creat per articular la col·laboració i la participació de la ciutadania i entitats locals especialment implicades en matèria de serveis socials. Càritas és l’entitat més important en matèria de serveis socials a la vila, i és per això que es va creure necessari que la figura representativa més important d’aquesta entitat estigués representada en el consell sectorial de la Casa dels Avis; en segon lloc, volem recordar que en el Ple Municipal del 26 de gener del 2016 es van aprovar per unanimitat, per tant amb el vot favorable de la CUP i d’ICV-EUA, els membres que formarien part dels diferents Consells Sectorials, on estava inclòs el mossèn de Sant Sadurní d’Anoia en el cas de la Casa dels Avis. Estem segurs que en aquell moment tant la CUP com ICV-EUA van entendre i van estar d’acord amb el raonament exposat, per tant no entenem ara aquest canvi abrupte de posicionament. Respecte a la col·laboració en altres ens representatius de la vila: en el cas del Consell Sectorial de Cooperació, el mossèn ve escollit per diferents ONG’s en la seva llibertat d’elecció del seu representant; i en el cas de la Fundació Parera, per l’acord de la família fundadora, com la resta de patrons (en aquest sentit tan qüestionable o no com qualsevol altre patró). L’article 16 de llibertat ideològica i religiosa de la Constitució Espanyola, en el seu punt 3 diu el següent: “Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les conseqüents relacions de cooperació amb l’Església Catòlica i la resta de confessions”. En aquest article es declara l’aconfessionalitat de l’Estat, marcant així distància amb altres períodes històrics en els quals l’Estat s’havia definit catòlic, però també marcant distància amb la declaració de laïcisme de la Constitució de 1931. La distinció entre l’aconfessionalitat i el laïcisme de l’Estat s’aprecia en l’apunt que fa referència al fet que els poders públics tindran en compte les creences de la societat espanyola, i que mantindran les conseqüents relacions de cooperació amb l’Església Catòlica i la resta de confessions. En congruència amb aquest article de la CE, l’Estat ha firmat acords amb diferents confessions religioses, en funció que aquestes han estat representatives en la societat espanyola, així concretament s’han firmat acords de cooperació amb la Santa Seu, amb la Federació d’Entitats religioses Evangèliques d’Espanya, amb la Federació de Comunitats Israelites i amb la Comunitat Islàmica d’Espanya. Certament, el contingut de l’article 16.3 resulta més fàcil d’entendre si ens situem en el moment històric del seu redactat i aprovació, on la majoria de la població espanyola era catòlica. En les darreres dècades, fruit principalment de la immigració, altres religions comencen a tenir un fort creixement i implantació en l’Estat, així com grans col·lectius també es manifesten obertament agnòstics o ateus. És per això que actualment el PSOE planteja una sèrie d’ajustaments en aquests convenis de col·laboració. Però el tema de fons que proposa aquesta moció, caldrà ser abordat en un debat serè i profund de reforma constitucional, si la majoria de ciutadans ho consideren necessari. El PSC considerem que aquest debat sobre la relació de l’Estat amb les diferents religions s’escapa de les competències del Ple Municipal de Sant Sadurní d'Anoia, i que el nostre Ajuntament ja està acatant i fent complir l’aconfessionalitat proposada en la CE, malgrat que aquesta moció hagi volgut crear una sensació contrària i de privilegi. Més aviat, en la seva redacció, ens ha semblat que traspassava inclús els límits de la necessària col·laboració que la CE obliga.  També considerem que la proposta que es fa en aquesta moció de divulgació a través d’una campanya publicitària de la creació d’un servei d’informació per apostatar, posiciona a l’Ajuntament respecte a una elecció personal de cada individu. Si algun ciutadà sol·licita de forma explícita informació sobre aquesta qüestió, en l'Ajuntament de Sant Sadurní se l'informarà, com s’informa de tantes altres qüestions per les quals no es fa cap campanya publicitària. La voluntat del PSC de Sant Sadurní d'Anoia és la de continuar col·laborant amb totes les entitats de la vila en tot allò que afavoreixi a la societat sadurninenca, siguin o no religioses. En el cas de l’Escola de Música, gràcies a la cessió de les instal·lacions de la Llar a través d’un conveni, aquest servei es va poder posar en marxa ja fa uns anys. La intenció del PSC ha estat sempre la de trobar els millors espais públics per a portar a terme els serveis municipals, i en això continuem treballant. Però estem segurs que, amb la poca celeritat amb la qual aquest Ajuntament resol els problemes de les instal·lacions que necessita aquest municipi per als seus serveis públics, si no fos per aquesta col·laboració amb el Bisbat, l’Escola de Música de Sant Sadurní segurament avui no seria una realitat, o almenys no de l’envergadura actual. Per totes aquestes qüestions, i perquè el PSC considerem que la col·laboració i la inclusió, més que l’exclusió, afavoreixen la convivència i el respecte a la pluralitat, respectant alhora les tradicions que conformen la nostra identitat, el nostre vot va ser contrari. En aquest sentit, el PSC també vam demanar al govern que treballi en favor d’augmentar la col·laboració i la inclusió amb totes les comunitats religioses de la vila.   PSC Sant Sadurní d'Anoia.

27 DE JUNY DE 2018

Small media photo 59c59898642ff25396783bbd 640w

FÀSTIC!

La sentència del cas conegut com “la manada” ha fet que moltes persones anéssim a dormir amb l'estómac regirat. Regirat de fàstics múltiples. En el meu cas, de fàstic per moltes incomprensions. Si no hi ha consentiment, és possible que no hi hagi intimidació si l’acte finalment es porta a terme? És possible entendre que una noia rodejada de cinc homes més corpulents i de major edat que ella, en un espai reduït, amb una sola via d’escapatòria, no senti intimidació, inclús pànic? Es poden llegir els fets, que queden demostrats en la sentència, sense sentir un profund dolor d’empatia amb la víctima? Ens podem posar en el lloc de la víctima sense que ens saltin les llàgrimes d’impotència i de ràbia? Què passa en aquesta societat perquè cinc homes joves creguin que les dones són éssers desproveïts de sensibilitat, d’humanitat, i decideixin tractar-les com si fossin poc menys que animals de caça? No tenen mares, no tenen germanes, no tenen consciència, no tenen escrúpols? Inclús em plantejo el cas donant-li tota la volta. Imagineu que, lliurement, una dona decideix tenir una pràctica sexual consentida amb cinc homes en un portal, després d’una nit de festa i de possibles excessos. Seria motiu perquè fos tractada en aquest acte íntim entre adults amb tant de despreci? Caldria gravar l’escena sense el seu consentiment? Caldria difondre aquestes imatges íntimes com a motiu de triomf i virilitat masculina? Caldria robar-li el mòbil i deixar-la desvalguda, com aquests miserables van fer? Quina classe de persones fan una cosa així? Crec que és clara i evident la condició humana d’aquests nois. Es demostra també en altres fets similars, pels quals estan pendents de judici, i pel tipus de missatges que entre ells s’enviaven abans i després de cadascuna d’aquestes aberracions. No, nou anys de presó no són pocs, el problema és que amb tres anys ja estan al carrer preparats per a una nova caça. Res fa pensar el contrari perquè, no solament alguns han negat els fets gravats, sinó que ni tan sols han mostrat penediment! Però el que més m’indigna de tot plegat és que tinguem unes lleis escrites i pensades per homes. Que no perceben la violació com a màxima violència en si mateixa per a una dona, sinó que s’ha d’acompanyar de més violència per a ser interpretada com a agressió sexual. Que no perceben la no resistència com a acte de supervivència, sinó com a possible consentiment. Que perceben a la víctima com a la responsable de convèncer que allò que li va passar no va ser fruit de la seva provocació. Que perceben que la víctima, un cop ha passat per una situació com aquesta, que li marcarà per a sempre la seva vida, s’ha de tancar a casa i mostrar públicament el seu dol per la pèrdua de confiança amb l’ésser humà. Aquest darrer 8 de març va ser històric. Els carrers es van omplir de reivindicacions feministes en tot l’estat. Sentències com aquestes ens demostren que ens queden encara molts dies de lluita per la igualtat efectiva entre dones i homes.

27 DE ABRIL DE 2018

Article

UN ANY DE GOVERN DE CIU-ERC: IMPOVISACIÓ, DESCOORDINACIÓ I MANCA DE TRANSPARÈNCIA.

Ha passat un any des de la constitució del govern de CIU i ERC a Sant Sadurní, i el Partit dels Socialistes de Catalunya destaquem la manca de transparència, l’absoluta improvisació i la descoordinació d’aquest govern. Després d’un any, CIU i ERC encara no han fet públic els seus acords, les seves prioritats, ni el full de ruta que se’n deriva per a Sant Sadurní d’Anoia. Possiblement la manca de coordinació existent i manifesta entre els dos grups municipals que formen el govern dificulti l’entesa sobre les prioritats i objectius d’aquest mandat. La descoordinació és tal que en moltes ocasions el grup municipal d’ERC desconeix les accions portades a terme pel grup municipal de CIU, i a l’inrevés. Inclús el PSC hem estat testimonis de com ni ERC ni CIU (més greu encara!) coneixen quines són les accions que està desenvolupant l’Alcaldessa, sentenciant en més d’una ocasió que “això són coses de la Maria”. Aquesta manca greu de transparència, impossibilita el rendiment de comptes als ciutadans/es de la vila i el control de l’acció de govern per part de la resta de partits polítics.  El Partit dels Socialistes de Catalunya estem convençuts que el govern treballa sense cap planificació ni objectius ben definits. Solament això pot explicar l’absoluta improvisació en la que viu instal·lat aquest govern de CIU i ERC. Aquesta improvisació l’hem pogut comprovar de forma reiterada en aquest darrer any en accions com l’eliminació dels Patronats i l’externalització de la Casa dels Avis, que ni tan sols estaven recollides en els programes electorals de CIU i ERC. També l’hem vist en l’aprovació dels Pressupostos Municipals, la construcció de la segona fase del Centre Cultural, o inclús en accions menors i puntuals com la realització del “Teatro de los Sentidos” on, deu dies abans de la seva presentació, el govern afirmava que no es portaria a terme.  La manca d’uns objectius clars i d’un full de ruta per aconseguir-los, fa perdre de nou pistonada a Sant Sadurní d’Anoia com a co-capital de la comarca, i redueix visiblement la seva projecció com a Capital del Cava. En aquest sentit, aquest govern viu encara dels rèdits del treball que el PSC vam iniciar, com s’ha vist recentment en la promoció econòmica del Penedès Nord, i no ha iniciat cap acció de govern innovadora, que aporti valor afegit als veïns/es de Sant Sadurní d’Anoia. Davant d’aquest immobilisme, el PSC hem continuat aportant iniciatives com demanar una actuació de millora del mercat, com a motor de promoció econòmica i turística, treballar perquè la vila disposi d’un espai obert multifuncional, realitzar els vestidors del camp de futbol (finalitzant així les instal·lacions de la zona esportiva) i posar en marxa el projecte de dinamització del comerç local “Aixecar Persianes”, entre d’altres. Sant Sadurní d’Anoia necessita un lideratge clar, uns objectius ben definits, una planificació real que ens permeti abordar les deficiències que té, i el consens necessari per desenvolupar-ho. Un any de govern ens demostren que CIU i ERC no estan capacitats per entomar aquestes responsabilitats.   Grup Municipal Socialista de Sant Sadurní d’Anoia.   

21 DE JUNY DE 2016

Small mercat

PRESSUPOST 2016: UN GOVERN SENSE FULL DE RUTA!

NOU PROPOSTES SOCIALISTES, DAVANT D'UN PRESSUPOST DE CIU I ERC SENSE NOVETATS, CONFORMISTA I FET A CORRE-CUITA.  El passat dia 3 de desembre, CIU i ERC van aprovar el pressupost de Sant Sadurní d’Anoia per al 2016 amb el vot en contra de tots els grups municipals de l’oposició. El pressupost d’un Ajuntament és la plasmació econòmica dels compromisos polítics del govern davant de la ciutadania. La manca de transparència de CIU i ERC que, després de 6 mesos de formar govern, encara no ha fet públic el seu full de ruta per aquest mandat, altera aquesta màxima. Avui dia no sabem quines són les prioritats per aquest govern. Per exemple, no sabem si la màxima prioritat és fer uns vestidors al camp de futbol, si és finalitzar les obres del Centre Cultural, si és evitar que ens caigui l’Ateneu, si és fer un viver per a joves cavistes en un espai que costa una milionada rehabilitar, si és adequar definitivament el final del carrer Vilarnau, si és fer una ruta saludable per fer un pa amb tomàquet (com va dir l’Alcaldessa en un acte públic), etc. Ni tan sols sabíem, fins fa poques setmanes, que liquidar els Patronats i externalitzar la Casa dels Avis estava entre les principals propostes d’aquest govern! De fet no recordem que sortís en cap dels dos programes electorals, ni el d’ERC ni el de CIU. Per tant, ens trobem davant d’un govern que no té identificades les seves prioritats i que treballa “a salto de mata”. CIU i ERC han aprovat un pressupost conformista. Aquest govern no té res més a aportar per aquest municipi. No hi ha cap idea nova que quedi recollida en aquest pressupost i que denoti una il·lusió per millorar res. També és un pressupost fet a corre-cuita, com ens tenen acostumats darrerament, i que amb una sola reunió el regidor d’hisenda, el Sr. Ribas (ERC), volia ventilar. Sense cap dubte una mostra més de la forma autoritària i despectiva amb la qual ERC i CIU exerceix el govern i tracta els partits de l’oposició, els quals se’ls convoca amb totes les decisions ja preses i per pura obligació, com ha passat en la dissolució dels Patronats i l’externalització de la Casa dels Avis. Malgrat aquesta actitud de CIU i ERC, el Grup Municipal Socialista (GMS) continuem aportant el nostre granet de sorra. Hem fet propostes constructives que són absolutament realitzables, que estaven en el nostre programa electoral i que pretenen millorar la vida dels sadurninencs i sadurninenques. En aquest sentit, 9 han estat les propostes realitzades a l’equip de govern: 1.   Realitzar un estudi sobre el mercat, per decidir definitivament la seva millor ubicació i dinamització, per tal que torni a ser un referent de la comarca.   2.   Crear una borsa de material ortopèdic, directament o a través d’alguna entitat, per facilitar l’accés a aquest material a persones de la vila que ho necessitin.      3.   Proposem que el servei d'esports disposi d'una partida de beques per a infants, que faciliti l'accés a l'esport en el cas de dificultats econòmiques de les famílies.   4.   El GMS demanem que es realitzi un programa continu de neteja amb aigua per les voreres de tota la vila, no solament el centre.     5.  El GMS demanem que es continuï desenvolupant el pla d’accessibilitat, iniciat pels socialistes en el mandat anterior, i s’ampliï perquè des de qualsevol ubicació hi hagi circuïts adaptats que permetin la circulació per tota la vila.     6.    El GMS demanem l’arranjament definitiu del final del carrer Vilarnau.   7.  El GMS volem que Sant Sadurní disposi d'un espai obert adequat, multifuncional, que ens permeti l'organització d'esdeveniments. Creiem que el millor espai per ubicar-lo és l'aparcament del CAP. Demanem la realització d’un estudi que ens permeti conèixer el cost d'adequació d'aquest espai.     8.   El GMS demanem que s’impulsi una iniciativa de busos nocturns que permetin els joves desplaçar-se a les diferents festes majors i fires amb seguretat. Creiem que és necessari fomentar la interrelació entre els nostres joves i els de la resta de pobles més pròxims. Els instituts sempre han estat un espai de cohesió i interrelació que ha permès als nostres joves conèixer de primera mà la realitat de tot el territori penedesenc. La creació de nous instituts a la comarca ha fet que aquesta interrelació hagi decaigut. Cal reforçar aquests vincles. Per altra banda, creiem que cal reforçar la cultura penedesenca a través de les festes majors i fires dels pobles.   9.  Segons el compromís de l’Alcaldessa de refer el consens que hi havia hagut fins aquest mandat, i que la decisió unilateral presa per CIU i ERC va trencar, el GMS demanem una regularització de les aportacions dels grups municipals.      La resposta de l’equip de govern a aquestes propostes ha estat: negativa, o que ja ho estan fent (?), o que per a ells també és una prioritat (?), o que verbalment prenen el compromís de fer-ho.    Malauradament, per a nosaltres la paraula d’ERC i de CIU no significa absolutament res. Ambdós partits, tenen un llarg historial de mentides i traïcions sobre les seves esquenes, per tant, la seva paraula no és garantia de res. No són de fiar, com han demostrat recentment amb l’externalització de la Casa dels Avis.    Per altra banda, no ens agrada com executen els pressupostos ni com treballen: de forma autoritària, sense diàleg, amb presses, amb manca de transparència. No volem ser còmplices de la seva forma de treballar. La política requereix altres formes i una majoria no pot ser sinònim de menyspreu cap a la resta de grups municipals, que també representen ciutadans/es d’aquesta vila.    I també és evident que el GMS no volem ser còmplices de com l’equip de govern entén els serveis públics i com pensa gestionar-los, cosa que s’evidencia en aquest pressupost amb l’externalització de la Casa dels Avis.    Per tots aquests motius els socialistes vam votar en contra d'aquest pressupost.     Des del primer dia d’aquest mandat, aquest grup municipal es va posar a la disposició de l’equip de govern per treballar per Sant Sadurní d’Anoia. Vam proposar realitzar un pla global d’inversions per a la vila, de la mà de tots els grups municipals, que donés una solució estable a les grans inversions que necessita Sant Sadurní. Vam expressar que aquest pla global fos un compromís de tots els partits polítics representats perquè els canvis de govern no afectessin les principals inversions que necessita la vila per a prosperar socialment i econòmicament. També des del primer dia hem presentat precs i mocions constructives, com fer un pas de vianants per accedir amb seguretat al polígon industrial de Can Ferrer del Mas, realitzar millores en l’entorn del cementiri, finalitzar les negociacions amb ADIF i RENFE per millorar la seguretat viària en la parada del bus de l’estació de trens, netejar la senyalització de la vila plena d’adhesius, etc. L’únic que hem rebut per part de CIU i ERC, davant aquesta actitud constructiva ha estat menyspreu, autoritarisme, manca d’informació, inclús insults. Malgrat tot això, els socialistes no defallim. Treballem amb la voluntat de participar activament en la millora de Sant Sadurní!    

11 DE DESEMBRE DE 2015

Small regidors casa dels avis

CIU I ERC ADJUDIQUEN A DIT EL SERVEI DE LA CASA DELS AVIS A L'EMPRESA SUMAR S.L.

Doncs sí, malauradament s’han complert les nostres prediccions fil per randa… (http://www.susannamerida.cat/articles/97). Malgrat que l’Alcaldessa de Sant Sadurní, la sra. Maria Rosell, va negar categòricament i en públic que m’hagués manifestat mai la seva voluntat d’externalitzar la Casa dels Avis, i em va titllar inclús de mentidera, solament han calgut 15 dies per saber que era ella qui deia mentides (us animo a escoltar aquest tall de veu per comprovar-ho: https://soundcloud.com/user-243478247/intervencio-gms-dissolucio-patronats). CIU i ERC han decidit adjudicar a dit el servei de la Casa dels Avis a l’empresa SUMAR S.L. El PSC ja ens hem manifestat sobre aquesta qüestió i podeu trobar aquí el nostre posicionament: http://quelcom.info/blog_comment.asp?bi=7447&m=11&y=2015&d&s Voldria, però, fer una aportació personal a aquesta qüestió. Primer de tot, vull manifestar que no tinc res a dir, ni bo ni dolent, de la tasca que desenvolupa aquesta empresa perquè no la conec. La crítica no es dirigeix a l’empresa, sinó a les formes utilitzades per CIU i ERC per adjudicar-los aquest servei sadurninenc. És cert que en tractar-se d’una empresa de capital 100% públic, amb la simple compra de 10 accions per un valor de 40 €, la llei permet fer una contractació sense licitació (a dit). Però no és una perversió del sistema que tractem l’adjudicació d’un servei de més d’1,5 M€ com si es tractés d’un servei menor (<18.000 €)? No és una perversió del sistema que ni tan sols se sol·liciti per aquestes quantitats la comparació de tres possibles empreses públiques adjudicatàries? Encara que la llei ho permeti, em sembla reprovable i poc transparent de cara a la ciutadania, sobretot quan un observa que els òrgans directius de l’empresa SUMAR S.L. són tots electes de CDC. No crec que sigui això el que els ciutadans i ciutadanes estan reclamant a les institucions públiques. Per què algú es pot creure que una adjudicació d’aquestes característiques es pot lligar en 15 dies? Per què CIU i ERC han decidit externalitzar la gestió de la Casa dels Avis si reconeixen que la qualitat del servei és alta, que el Conveni Col·lectiu aprovat durant el mandat del PSC i ERC ha reduït notablement la problemàtica laboral i que el servei actualment és viable econòmicament? Per què han ocultat aquestes negociacions, negant la major en el darrer Ple Municipal? Per què aquesta empresa i no una altra? Per què tantes presses? Val a dir, que si no hi ha res a amagar, ben bé que ho sembla... Anem a pams. No, ningú es pot creure que mentre l’Alcaldessa em titllava de mentidera al Ple, i negava rotundament la possible externalització de la Casa dels Avis, no existissin ja contactes amb aquesta empresa per adjudicar-los el servei de gestió de la residència. Sobre els motius de l’externalització no n’hem tret aigua clara. Segons CIU i ERC, els motius són perquè així el servei es prestarà “millor”. La direcció de la Casa dels Avis afirma que, el que aquesta empresa presenta com a “innovador” en la prestació del servei, ja s’està aplicant des de fa molt de temps a la residència. Si ho diu un professional, de 29 anys d’experiència en la gestió de la Casa dels Avis, no hi ha res mes a afegir per part meva. CIU i ERC tampoc han sabut donar resposta al motiu de la negació de les negociacions amb aquesta empresa i de l’externalització del servei. Respecte al motiu que els ha portat a escollir aquesta empresa i no una altra és, segons les paraules de la regidora d’Acció Social de l’Ajuntament de Sant Sadurní, la Sra. Àngels Canals, perquè “coneixem com treballen”. Certament, en l’àmbit de l’empresa privada aquest pot ser un motiu poderós, però en l’administració pública fa de mal explicar... Sobretot si la gestió de la residència per part d’aquesta empresa es fa sense assumir cap risc, ja que el cost per a l’Ajuntament continuarà sent de 172.000 €, i si es coneix que els òrgans directius són tots càrrecs electes de CDC. I per què tantes presses? Tampoc ens ho han explicat. Però tantes presses han estat que ni tan sols poden aprovar l’adjudicació en el pròxim Ple Municipal, com tenien previst fer, perquè per comprar les accions necessiten un informe preceptiu del Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, que encara no ha arribat. Pel que fa els treballadors/es, lamento que el govern CiU-ERC els hagi enganyat. Els van assegurar que amb la dissolució del Patronat de la Casa dels Avis gaudirien del Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament. La veritat és que l’empresa SUMAR S.L. subrogarà el personal, però solament mantindran les condicions laborals que tenen actualment fins a finals de 2016. Després aplicaran les condicions del conveni col·lectiu de l’esmentada empresa, que també aplicaran, des d’ara mateix, al nou personal que es contracti. Cal destacar que el representant de l’empresa va plantejar clarament, en una reunió del Patronat, que la implantació d’una nova política de recursos humans permetria estalviar despesa a la Casa dels Avis (!!!). En la darrera comissió informativa d’Hisenda vaig plantejar la següent qüestió al regidor d’ERC, el sr. Ribas: “Com a regidor d’hisenda, si a vostè una empresa li afirma que en un tancar i obrir d’ulls podrà reduir 90.000€ de despesa de la gestió de la Casa dels Avis en el primer any, no té un punt d’honor i estudia com podria fer-ho vostè i, en comptes d’entregar aquests diners a una empresa externa (que és el que cobrarà en el primer any de gestió), destinar aquests recursos econòmics als ciutadans/es de Sant Sadurní d’Anoia?” Encara espero la resposta. El que sí que ens va anunciar el regidor d’hisenda és que possiblement el tancament del pressupost de la Casa dels Avis d’enguany no serà massa positiu... Després d’eliminar el dèficit heretat el 2011 de 168.000 € (de gestió de CIU) i tenir superàvits en els darrers anys de gestió socialista, és possible que en el primer pressupost de la residència que gestionen CIU i ERC no tornin a quadrar els números. Bé, doncs crec que hem arribat al moll de l’os! Ni CIU ni ERC tenen capacitat, voluntat ni ganes de treballar per gestionar aquest servei amb eficàcia i eficiència. Com a resum final, em reafirmo en el mateix dubte que vaig expressar en el darrer escrit: qui no té ganes de treballar ni creu en la capacitat de gestió directa, efectiva, eficient i pròxima a la ciutadania de l’administració local, malgrat les evidències a favor, per què es presenta a unes eleccions locals?    Susanna Mérida.

21 DE NOVEMBRE DE 2015

Small carga tributaria

IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS 2016

Ahir es van aprovar els impostos, taxes i preus públics que seran d’aplicació a Sant Sadurní d’Anoia el 2016. Si haguéssim de definir breument la proposta que va presentar l’equip de govern de CIU i ERC seria la següent: congelació, cap nova bonificació i modificació d’alguns redactats. Pel que fa a la proposta de congelació, el Grup Municipal Socialista (GMS) vam mostrar la nostra aprovació perquè s’ha continuat fent servir el mateix criteri: comparar l’IPC català d’agost a agost. Aquest ha estat de -0.1, i per tant no s’augmenta cap impost, taxa ni preu públic. En relació a les bonificacions, cal destacar que el govern de CIU i ERC no n’ha presentat ni una sola. Es fa evident que són ordenances fiscals molt poc treballades i que les úniques modificacions que s’han introduït en aquest apartat han estat les presentades pel GMS (que hem estat l’únic grup municipal de l’oposició que hem presentat mesures concretes). Entre les bonificacions que hem presentat el GMS destaquem les següents: Respecte a la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, hem demanat que s’apliqui la mateixa bonificació que es fa a les taules que es demanen durant tot l’any, si la petició es fa posterior al gener però amb continuïtat fins al 31 de desembre. Això suposa un estalvi de 10€/mensuals per taula. Ens torna a sorprendre que CIU no hagi aplicat la reducció que va sol·licitar l’any 2013 (quan estava a l’oposició) i que venia avalada per 27 comerços de la vila i per Som Sant Sadurní. Respecte a les taxes per a la prestació dels serveis de la piscina municipal, vam demanar que s’introduís la realització de convenis per regular el cost de l’activitat esportiva per a entitats que treballen amb persones amb discapacitat i risc d’exclusió social. Aquest conveni té la voluntat d’aprofundir amb les necessitats d’aquests col·lectius i ajudar-los d’una forma més efectiva i recíproca. Respecte al preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliària, vam sol·licitar mantenir els paràmetres actuals per poder beneficiar-se d’aquest servei, ja que el nou barem que proposava el govern era més sever respecte els recursos econòmics de les persones que podien acollir-se. En relació a la modificació de redactats que proposa el govern de CIU i ERC en destaquem dos en negatiu. Per una banda, desapareix la possibilitat de pagar pel banc les activitats esportives dirigides. Aquest és un mal que arrosseguem des de fa anys. Es va comprar un programa informàtic a la zona esportiva que, segon l’anterior regidor de noves tecnologies d’ERC el Sr. Prat, havia de solucionar aquesta qüestió que afecta mensualment als cursetistes. El resultat va ser nefast. L’actual equip de govern, dos anys després, encara no ha formulat cap solució per aquesta problemàtica. Per altra banda, s’incorpora una nova forma de regular la capacitat econòmica de les persones beneficiàries del servei de prestació de teleassistència domiciliària i del servei d’atenció domiciliària que, des del nostre punt de vista, resulta molt més exigent per a les persones que sol·liciten aquests serveis, fent-los molt més restrictius. És cert que aquesta nova forma de regulació depèn d’una ordre de la Generalitat de Catalunya, i no del govern local, però justament CIU i ERC han estat governant a la Generalitat i des d’aquestes institucions li han donat el vistiplau. La resta de canvis que proposa l’equip de govern en el redactat són purament descriptius. El GMS creiem que la proposta que ha presentat l’equip de govern de CIU i ERC és una proposta de mínims, sense cap iniciativa que beneficiï als ciutadans/es o que posi en marxa noves polítiques. Les ordenances fiscals, que es van aprovar ahir, són el reflex d’un equip de govern que comença un nou mandat cansats, sense noves propostes i on la màxima a seguir és que qui dies passa anys empeny. De nou, si una cosa crida l’atenció, és el canvi de criteri de CIU en funció de la cadira que ocupa, perquè novament ha perdut l’oportunitat de portar a terme el que reclamava quan va estar a l’oposició: eliminar la modificació del 2012 de la taxa d’aprofitament de la via pública per entrada de vehicles a través de la vorera (recordem que en va fer una bandera de pura demagògia); rebaixar les taxes i preus públics per compensar l’augment de l’IBI del 2012 imposat pel govern del PP; i aplicar més bonificacions al Centre de Serveis a les Empreses (Nexes) i a les escoles bressol, entre d’altres. CIU, tant en aquestes ordenances com en les anteriors, ha mantingut els criteris que tant va criticar i que va desenvolupar el PSC quan gestionava la regidoria d’hisenda. La conclusió de tot plegat és que aquestes ordenances fiscals són un reflex més d’aquests primers 100 dies de govern de CIU i ERC: INACCIÓ. 

28 DE OCTUBRE DE 2015

Small 2014 06 09 conveni casa avis 2 grup

CANVI DE MODEL DE GESTIÓ DE LA CASA DELS AVIS

La primera reunió que vaig tenir amb l’Alcaldessa de Sant Sadurní, Sra. Maria Rosell, va ser per fer el traspàs de tota la informació que, com a exalcaldessa, vaig considerar rellevant per al municipi. La segona, va ser a petició seva poques setmanes després. Una de les demandes que em va traslladar era conèixer el posicionament del Grup Municipal Socialista respecte a una possible externalització del servei municipal de la Casa dels Avis. La meva resposta va ser rotunda: NO! Els socialistes just acabàvem d’aprovar el primer Conveni Col·lectiu dels treballadors/es per millorar les seves condicions laborals, i just acabàvem d’eliminar el dèficit de 168.000€ que havíem heretat de la gestió anterior de CIU. La Casa dels Avis ofereix un excel·lent servei i les qüestions que en dificultaven la seva viabilitat estaven resoltes. Tema tancat per a nosaltres. Val a dir que, des de la meva incorporació a l’Ajuntament l’any 2007, la Sra. Maria Rosell sempre havia manifestat la seva negativa a atorgar un conveni als treballadors/es de la Casa dels Avis, perquè deia que demanarien les mateixes condicions que els treballadors de l’Ajuntament, i això seria inassumible. Suposo que recordeu les manifestacions durant anys d’aquest col·lectiu al Ple Municipal reclamant un Conveni Col·lectiu, i la negativa de CIU durant tot aquell temps. Quan vam arribar al govern, els socialistes ens vam comprometre a negociar un Conveni Col·lectiu amb els treballadors de la Casa dels Avis. Llavors CIU, que estava a l’oposició, es van reunir amb els representants dels treballadors/es (CCOO) per manifestar-los tot el seu suport en les seves reclamacions durant la negociació del conveni (quines coses que té la política!). El seu suport va ser tal que quan va arribar el moment d’aprovar el Conveni Col·lectiu al Ple del Patronat de la Casa dels Avis van fer una abstenció! En fi…, no us explicaré les crítiques a porta tancada, tant de CIU com d’ERC, sobre l’aprovació d’aquest conveni per part dels socialistes, ja que deien que per aquest motiu l’Ajuntament havia d’atorgar massa recursos a aquest servei (val a dir que l’Ajuntament destina els mateixos recursos a la Casa dels Avis que a l’Escola de Música, amb la meitat de treballadors, perquè us feu una idea de l’absurditat d’aquesta queixa). Explico això perquè el passat dilluns 19 d’octubre vaig participar en una de les reunions més tenses del Patronat de la Casa dels Avis a la qual he hagut d’assistir. Es plantejava la dissolució del Patronat per incorporar-lo a l’Ajuntament. Una de les qüestions que més ens preocupaven al Grup Municipal Socialista era les avantatges i inconvenients que això podria generar en els treballadors/es, i vam demanar si el govern s’havia reunit amb els seus representants per explicar-los la situació. La resposta va ser que sí, i algun patró va manifestar que els treballadors/es estaven encantats amb el canvi, ja que havien previst que a la finalització del seu propi Conveni Col·lectiu, el 31 de desembre del 2016, s’incorporarien al de l’Ajuntament (amb els beneficis en drets laborals que això suposaria). La veritat és que vaig quedar inicialment i positivament sorpresa davant del canvi de criteri de l’Alcaldessa. Resulta que ara volia atorgar més drets laborals als treballadors/es de la Casa dels Avis, després de les dures crítiques sobre l’aprovació del Conveni Col·lectiu. Carai! Però l’alegria dura poc a casa del pobre, que diuen. L’equip de govern seguidament ens va manifestar que, possiblement, farien coincidir la incorporació del Patronat de la Casa dels Avis a l’Ajuntament amb un canvi “en el model de gestió”. Quan es planteja aquest enunciat, no es vol dir cap altra cosa que externalització del servei o privatització. Vaig preguntar si els treballadors/es també havien estat informats d’aquesta qüestió i se’m va comunicar que no perquè encara estaven estudiant el model final. Crec que és evident que els treballadors/es de la Casa dels Avis no estarien tant d’acord amb la desaparició del Patronat, si sabessin que el següent pas és que el govern de CIU i ERC decideixi en solitari (sense el vot vinculant de la resta de Patrons/es perquè ja no existiran) externalitzar aquest servei. Per què? Perquè amb la reforma laboral actual no crec que disposin de massa elements per defensar el seu conveni actual, un cop finalitzi la seva vigència. Per tant, el que ha estat venut als treballadors/es de la Casa dels Avis com un possible augment de drets, finalment pot acabar en tot el contrari. Caldrà ara saber què hi tenen a dir els treballadors/es de la Casa dels Avis amb aquesta iniciativa del govern municipal de CIU i ERC i, sobretot, els seus representants laborals (CCOO), que tant i tant bel·ligerants van ser durant la negociació del Conveni Col·lectiu, cosa que els honora. Fa molt de temps que ja els vaig alertar personalment de les intencions de CIU, ja que en diverses ocasions l’actual Alcaldessa havia manifestat la seva voluntat d’externalitzar el servei, però en aquell moment van preferir fer una guerra d’una causa comuna. Ara, que ja ho tenim aquí, el Grup Municipal Socialista manifestem que votarem en contra de la supressió del Patronat de la Casa dels Avis, fins que no quedi clar quin serà el destí final d’aquest servei i dels seus treballadors/es, i fins que no es garanteixi que els Patrons/es continuïn mantenint el mateix pes en la presa de decisions en el nou consell sectorial que es proposa. Val a dir que no és l’únic servei en el qual el govern està fent mans i mànigues per treure-se’l de sobre, ja que considera que no és de la seva competència, malgrat el reconeixement públic en l’àmbit comarcal dels bons resultats de gestió que aquest servei té. I jo em pregunto, qui no creu en la capacitat de gestió directa, efectiva, eficient i pròxima a la ciutadania de l’administració local, malgrat les evidències a favor, per què es presenta a unes eleccions locals? 

21 DE OCTUBRE DE 2015

Small el candidato del psc a las ele 54435378339 54028874188 960 639

SÍ A UNA CATALUNYA MILLOR EN UNA ESPANYA DIFERENT!

SÍ A UNA CATALUNYA MILLOR EN UNA ESPANYA DIFERENT SÍ AL DIÀLEG, LA NEGOCIACIÓ I L’ACORD. NI IMMOBILISME, NI RUPTURA.   Davant la important cita amb les urnes que els ciutadans i les ciutadanes tenim el pròxim diumenge, 27 de setembre, els socialistes de Sant Sadurní d’Anoia volem fer les següents manifestacions:  1.    Els socialistes, fidels a les nostres arrels catalanistes i federalistes, APOSTEM DE MANERA CLARA I DECIDIDA PER UNA CATALUNYA MILLOR EN UNA ESPANYA DIFERENT.       2.      EL CANVI DE RELACIONS ENTRE CATALUNYA I LA RESTA D’ESPANYA ÉS ABSOLUTAMENT NECESSARI i creiem que aquest només arribarà pel camí del diàleg, la negociació i l’acord entre els governs de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.       3.     DIÀLEG, NEGOCIACIÓ I ACORD! NI IMMOBILISME, NI RUPTURA! L’alternativa sensata no és ni el nacional-espanyolisme i l’immobilisme que representen el PP i Ciutadans, capteniment que ens ha portat on som ara, ni el rupturisme traumàtic i desobedient amb les lleis que proposen els partits independentistes com Convergència, ERC i la CUP, els dos primers agrupats en una llista conjunta (Junts pel sí) en la qual els seus dos líders, Mas i Junqueras, figuren en els llocs quart i cinquè. Si bé considerem que és molt respectable defensar la independència de Catalunya, creiem que aquesta és una opció fallida que no ens porta enlloc i que té, al nostre entendre, molts més inconvenients que avantatges. Per això, els socialistes diem alt i clar: SÍ AL DIÀLEG, LA NEGOCIACIÓ I L’ACORD! SÍ AL FEDERALISME!       4.   LA SOLUCIÓ ÉS FEDERAL! Federalisme és convivència, respecte a la pluralitat, autogovern i govern compartit. I sobretot, federalisme és unió des de la llibertat individual i col·lectiva. La solució federal és, al nostre entendre, la que millor s’ajusta a un món de sobiranies compartides i interdependències creixents. La solució federal és l’única amb capacitat per evitar el xoc d’identitats i la fractura de la societat que comporta el secessionisme, i la que més lògica té en Estats que contenen diferents nacions, com és el cas de l’Estat Espanyol.         5.      SÍ A LA REFORMA CONSTITUCIONAL. És absolutament necessari reformar la Constitució del 1978 per adaptar-la a les noves realitats, corregir les disfuncions detectades al llarg d’aquests anys i solucionar les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya. En els darrers anys, ni el govern espanyol ni el català han sabut canalitzar la gran voluntat de canvi en les relacions de Catalunya amb la resta d’Espanya, ni tampoc la desafecció creixent dels ciutadans, de la qual s’ha anat nodrint el secessionisme d’uns i les vel·leïtats recentralitzadores d’altres. 6.   SÍ A LA REVISIÓ URGENT DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT. Els socialistes apostem per un PACTE FISCAL que contempli la suficiència de recursos per a Catalunya. El sistema actual, basat únicament en les necessitats de despesa no és l’adequat. Cal un sistema que tingui en compte la capacitat de generar ingressos i les competències que cada administració té assignades, que contempli la solidaritat, sí, però també l’ordinalitat, que permeti que les Comunitats més dinàmiques tinguin incentius i puguin seguir creixent. Així mateix, els socialistes apostem també per disposar de la màxima autonomia a l’hora de recaptar els impostos, compartint la gestió amb l’Estat i establint mecanismes eficaços de lluita contra el frau.  7.       NO VOLEM UN XOC DE TRENS. Els socialistes no ens resignem a veure impassibles com s’agreuja la divisió entre els catalans i la resta d’espanyols alimentada per radicalismes i contínues provocacions dels uns i els altres. No volem un xoc de trens amb la resta d’Espanya, com defensen les formacions independentistes, ni tampoc una divisió de la ciutadania en funció del sentiment d’autoidentificació nacional, perquè som conscients que molts ciutadans i ciutadanes se senten al mateix temps catalans i espanyols en graus diversos. La nostra aposta pel federalisme, doncs, no és només una aposta de canvi d’organització territorial i reconeixement de la nostra identitat nacional, sinó també i sobretot, una aposta per la convivència des d’un nou estatus més adequat a la realitat que a hores d’ara vivim. 8.       VOLEM UNA CATALUNYA MILLOR, amb un govern que es preocupi realment per les persones i pel seu benestar i que lluiti de manera efectiva, sense excuses, contra la corrupció a favor de la transparència.  9.       VOLEM UNA CATALUNYA QUE FACI FRONT A LES DESIGUALTATS de renda, riquesa, informació, formació i oportunitats. El compromís socialista rau en la reducció i progressiva eliminació d’aquestes desigualtats i de les injustícies que prenen forma d’exclusió social, precarietat, inseguretat i incertesa. Els drets no són mercaderies. Els ciutadans i les ciutadanes no poden quedar desprotegits, i especialment aquells que més pateixen els efectes perversos de la crisi i la globalització. Apostem per una sanitat pública i de qualitat perquè la salut és un dret i no un privilegi. Apostem per una educació pública catalana, inclusiva, laica que sigui garantia d’igualtat d’oportunitats i sinònim de millor futur pels nostres infants i joves, així com per una educació superior oberta a tothom, de la que absolutament ningú quedi exclòs, que disposi del finançament públic necessari per esdevenir sostenible i capaç d’atraure i generar el talent que el nostre país necessita. La universitat és una inversió, no una despesa. 10.   VOLEM UNA CATALUNYA PRÒSPERA I QUE GENERI OCUPACIÓ. L’austeritat és una elecció política. Hi ha alternativa. Compartim les preocupacions davant la crisi econòmica, però discrepem de les solucions. Només amb la contenció no ens en sortirem. El creixement econòmic i la creació d’ocupació són prioritats per iniciar el camí cap a la recuperació. Calen reformes, reorganitzar recursos i més ingressos. Per això proposem un nou sistema fiscal que es basi en la progressivitat, menys beneficis fiscals i amb capacitat per lluitar contra l’evasió. Així mateix apostem també per un nou model econòmic basat en la recerca i la innovació. Els sadurninencs i les sadurninenques tenim molt a dir i molt a decidir el pròxim 27 de setembre. El teu vot és fonamental per decidir quin país i quin govern volem així com quines són les polítiques prioritàries que volem per garantir el benestar del conjunt dels catalans i les catalanes, i molt especialment d’aquells que més estan patint els estralls que provoca la crisi econòmica. VOTA SOCIALISTA! VOTA PSC!   Agrupació Socialista de Sant Sadurní d'Anoia Sant Sadurní d’Anoia, setembre de 2015.

25 DE SETEMBRE DE 2015

Small primer ple municipal

NOU MANDAT AMB ENERGIES RENOVADES!

El passat dimarts 7 de juliol es va aprovar el cartipàs de l’Ajuntament, on es constitueixen els grups municipals, es fa el nomenament dels diferents portaveus, es determina la composició de les comissions informatives i els representants dels diferents grups municipals als òrgans col·legiats, i s’aproven les retribucions i dedicacions dels regidors/es.   En primer lloc, volem compartir amb tots vosaltres l’organització del Grup Municipal Socialista en les diferents comissions informatives i òrgans col·legiats, perquè conegueu les diferents responsabilitats de cadascun dels regidors/es socialistes (annex 1).   En segon lloc, volem destacar la falta de consens que es va produir durant el debat de les retribucions dels regidors/es i dels grups municipals, entre tots els grups de l’oposició i l’equip de govern format per CIU i ERC.    Per una banda, CIU i ERC van imposar un augment del sou de l’Alcaldessa Rosell sense tornar a  especificar la dedicació d’aquesta a l’Ajuntament, tot i la demanda d’aquesta informació que van fer tots els grups municipals de l’oposició. Sembla contradictori que l’equip de govern posi en marxa una nova regidoria anomenada transparència i oculti de nou una dada tan important com les hores que dedica l’Alcaldessa a l’atenció dels assumptes de la vila.   També CIU i ERC van imposar un nou sistema de retribucions dels grups municipals, sense cap debat ni consens amb l’oposició. En aquest nou sistema destaca que CIU i ERC mantenen les retribucions que fins ara anaven cobrant i es redueixen dràsticament les de la resta de grups municipals. Cal explicar que aquestes retribucions són les que permeten als grups municipals desenvolupar la seva tasca d’oposició. Per això entenem que l’estratègia marcada per CIU i ERC és evitar que els grups municipals puguin realitzar la funció de fiscalització i control de la gestió del govern que la llei ens té encomanada.   El Grup Municipal Socialista lamentem aquesta manca de disposició al diàleg i al consens mostrat per CIU i ERC, en uns moments on la ciutadania reclama als polítics més diàleg i capacitat d’entesa. En aquest sentit, el Grup Municipal Socialista creiem que aquest ha estat un nefast inici de mandat, que desitgem que l’equip de govern pugui reconduir pel bé de Sant Sadurní d’Anoia.    Finalment, volem destacar que el Grup Municipal Socialista iniciem un nou període de treball, amb noves responsabilitats i energies renovades, on el nostre màxim objectiu és treballar per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. En aquesta lluita ens hi trobareu sempre!    Grup Municipal Socialista de Sant Sadurní d’Anoia.   Annex 1.   COMISSIÓ INFORMATIVA URBANISME, VIA PÚBLICA, MEDI AMBIENT, MOBILITAT, ADMINISTRACIÓ GENERAL, COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES ALBERT GUAL / SUSANNA MÉRIDA   COMISSIÓ INFORMATIVA BENESTAR SOCIAL, SALUT, IGUALTAT, EDUCACIÓ, CONSUM, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, JOVENTUT I HABITATGE CRISTINA DE LA CRUZ / SUSANNA MÉRIDA   COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES SUSANNA MERIDA / ALBERT GUAL   COMISSIÓ INFORMATIVA COOPERACIÓ, HISENDA, RECURSOS HUMANS, GOVERNACIÓ I TRANSPARÈNCIA SUSANNA MERIDA / ALBERT GUAL   COMISSIÓ INFORMATIVA PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, COMERÇ I TURISME, ESPORTS I CULTURA ALBERT GUAL / SUSANNA MÉRIDA   ÒRGANS COL·LEGIATS:   PATRONAT MUNICIPAL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL DE SANT SADURNÍ D'ANOIA • SUSANNA MÉRIDA LÓPEZ; SUPLENT: CRISTINA DE LA CRUZ I PIÑOL   PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SANT SADURNÍ D'ANOIA • ALBERT GUAL PASCUAL; SUPLENT: SUSANNA MÉRIDA LÓPEZ   PATRONAT RÀDIO SANT SADURNÍ: • ALBERT GUAL PASCUAL; SUPLENT: SUSANNA MÉRIDA LÓPEZ   PATRONAT ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL • CRISTINA DE LA CRUZ PIÑOL; SUPLENT: SUSANNA MÉRIDA LÓPEZ   MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS ALT PENEDÈS • CRISTINA DE LA CRUZ PIÑOL; SUPLENT: SUSANNA MÉRIDA LÓPEZ   CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL • CRISTINA DE LA CRUZ PIÑOL; SUPLENT: SUSANNA MÉRIDA LÓPEZ   CONSELL MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT • JOSEP PEREA AGUILERA; SUPLENT: JOAN ROBLES TRUJILLO   FUNDACIÓ PRO PENEDÈS • SUPLENT: SUSANNA MÉRIDA LÓPEZ   CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ • JOAN ROBLES TRUJILLO – SUPLENT: JOSEP PEREA AGUILERA.   CONSELL DE LA VILA • SUSANNA MÉRIDA LÓPEZ   CONSELL VEÏNAL • SUSANNA MÉRIDA LÓPEZ     COMISSIONAT PER A LES NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS • JAUME AMIGÓ LÓPEZ      COMISSIÓ PER LA IGUALTAT • FRANCESC SÀEZ FORNS            

10 DE JULIOL DE 2015

Small habitatge

SOLUCIONS DE FONS O FOTOGRAFIES MEDIÀTIQUES?

Aquests dies, davant de l’oficina de Catalunya Caixa de Sant Sadurní d’Anoia, hem vist com una família de la vila, acompanyada de membres de la PAH i altres veïns i veïnes, es manifestaven per denunciar la manca d’entesa amb l’entitat, que no accepta una fórmula de pagament que els permeti fer front al deute hipotecari contret, posant en risc la subsistència actual de la família (https://www.facebook.com/events/1584767781784604/). No cal dir que aquesta família, com qualsevol altra que passi per una situació d’injustícia social, compta amb tot el suport del Partit dels Socialistes de Catalunya de Sant Sadurní d’Anoia. Alguns comentaris malintencionats han relacionat la no assistència de representants del PSC a la manifestació, amb la manca de sensibilitat del nostre partit respecte a aquesta greu problemàtica, inclús els més atrevits ens situaven fora de l’eix d’esquerres per aquest motiu.  En aquest sentit, voldria fer una breu reflexió molt personal dels dubtes ètics que tinc sobre el paper que hem de desenvolupar els representants públics en aquest tipus de situacions, i on situo jo els meus propis límits. Primer de tot, voldria deixar palès amb alguns fets (tots seria massa llarg d’enumerar) quina ha estat, en aquests darrers anys, la implicació del PSC de Sant Sadurní d’Anoia en la lluita contra els desnonaments. Cal recordar que la regidoria d’habitatge l’ha gestionat ERC durant tot el mandat 2011-2015. Això ha dificultat liderar canvis en aquesta àrea, que solament han estat possibles quan el PSC vam ostentar l’Alcaldia de Sant Sadurní d’Anoia, entre els anys 2013-2014. En aquest període, el PSC vam participar activament en l’àmbit institucional per trobar solucions de fons que ajudessin als nostres veïns i veïnes davant d’aquestes dramàtiques situacions. Jo mateixa, com Alcaldessa, vaig participar activament en totes les reunions que es van portar a terme a Vilafranca del Penedès, dins del marc de la Taula contra els Desnonaments de l’Alt Penedès, per definir un protocol d’actuació comú en tot el territori que ens permetés afrontar amb més garanties i seguretat per a les famílies tots els casos de possibles desnonaments (http://pahpenedes.com/index.php/politica/taula-antidesnonaments-alt-penedes/). En aquest període, també vam posar en marxa el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH). Aquest servei encara funciona i és públic, gratuït, professional i especialitzat, i ajuda a les famílies a solucionar conflictes derivats de l’impagament de les hipoteques. Podeu sol·licitar-lo des del Dpt. d’Acció Social o des del Dpt. d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (http://www.ccapenedes.com/comunicacio/noticies/s2019amplia-el-servei-de-mediacio-hipotecaria-a-l2019alt-penedes/?searchterm=habitatge). Lamentablement, en aquest període també vaig haver d’afrontar com a Alcaldessa una situació de desnonament imminent, que em va comunicar personalment la PAH pocs dies abans de la data límit de fer-se efectiva, i que desconeixíem des de l’Ajuntament perquè la família afectada no s’havia adreçat ni al Dpt. d’Acció Social ni al d’Habitatge. Afortunadament, i després de diferents actuacions en temps límit, vam poder aturar el desnonament. En el darrer període del mandat, que hem estat a l’oposició, el PSC va ser l’únic partit polític, amb representació a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, que va respondre a la demanda de la PAH de Sant Sadurní per portar al Ple Municipal de la vila la moció de suport a la ILP pel Dret a l'Habitatge i Contra la Pobresa Energètica. Després d’aquesta darrera actuació, va quedar pendent una trobada entre la PAH i el PSC per aprofundir en la situació que es viu al municipi i definir els canals de col·laboració que ens permeti ajudar d’una forma més efectiva a trobar solucions. Just aquesta setmana hem sol·licitat a la PAH de Sant Sadurní que es faci efectiva aquesta trobada. Estem a l’espera de resposta. Crec que els fets evidencien la disposició del PSC de Sant Sadurní d’Anoia per treballar i evitar que es continuïn produint desnonaments, que deixen a les persones afectades en la més absoluta indefensió i capacitat de refer el seu projecte vital. Però recuperant el fil de la reflexió que volia fer sobre el paper dels representants públics en aquests casos, tinc la sensació personal que hi ha un límit ètic que fàcilment pot traspassar-se, segurament sense intencionalitat de fer-ho, i al que personalment jo he evitat exposar-m’hi durant tot aquest temps (malgrat que altres formacions polítiques n’han fet bandera). La meva reflexió personal va en aquest sentit.  Per als representants públics el més fàcil en un entorn de rapidesa informativa i senzillesa del missatge com en el que vivim, el que reporta més adhesions en el sentit polític, és posar-se al costat de qui està patint una situació injusta, fer-se una fotografia, penjar-la a la xarxa i dir que els qui no estan allí presents o no són d’esquerres o no treballen per eliminar aquestes situacions. Però per a mi, utilitzar una situació desesperada d’una família per fer-me una fotografia que em reporti adhesions en el sentit polític, em representa traspassar un propi límit ètic que m’incomoda. Ni tan sols quan vam treballar intensament per aturar el desnonament que abans explicava, no vaig fer cap intervenció pública, ni cap fotografia, ni cap notícia del que havia succeït. De fet, crec que és la primera vegada que parlo d’aquesta actuació públicament. El que vull dir amb tot plegat és que, mentre jo sigui la portaveu del Grup Municipal Socialista, evitaré estar present en actes puntuals d’aquest tipus, perquè la línia que separa l’ajuda a l’altra amb l’aprofitament polític d’aquesta situació em resulta massa prima i m’incomodaria molt traspassar-la. Això no vol dir que no treballi intensament per ajudar a les persones afectades ni a les organitzacions que els donen suport, com hem fet fins ara i continuarem fent. Crec sincerament que la millor aportació que pot fer el PSC de Sant Sadurní se situa en el terreny institucional per ajudar, no solament a una família puntual, sinó a totes les famílies que desgraciadament passen per aquest difícil tràngol. I aquí ens hi trobareu sempre, com ha estat fins al moment, i sense fotografies mediàtiques. 

22 DE JUNY DE 2015

Small foto de grup retallada 2

ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Després de valorar els resultats electorals de les eleccions locals a Sant Sadurní d’Anoia, és evident que els socialistes no hem obtingut els resultats que hauríem desitjat, o que nosaltres consideraríem proporcionals a la tasca realitzada en aquests darrers anys. Aquesta és una valoració molt subjectiva, és cert, però els qui han estat al nostre costat en aquest període saben les hores i esforços que hem dedicat a solucionar problemes, un darrere de l’altre, per no tancar cap servei, per millorar-los i per crear-ne de nous. No és gens fàcil gestionar sense recursos econòmics!!! Què us he de dir que no sapigueu ni viviu en les vostres pròpies carns… És evident, també, que no hem sabut convèncer a tots els nostres electors. Ara hem d’estudiar quines han estat les causes que han contribuït a la davallada de vots, per avaluar-les, aprendre per trobar solucions i treballar millor en aquests pròxims quatre anys. Però, abans de fer tot això, és de justícia fer els següents agraïments: En primer lloc, vull agrair de tot cor, la confiança que han dipositat en els socialistes els 1093 ciutadans i ciutadanes de la vila que ens han votat. Aquesta confiança ens esperona per continuar treballant amb rigor i responsabilitat per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. No us fallarem! En segon lloc, vull agrair també l’excel·lent tasca que han desenvolupat, en aquests quatre intensos anys, els companys i companyes del grup municipal socialista, el Francesc, la Cristina, la Silvia i el Jaume, amb els quals he tingut l’honor i el privilegi de treballar i compartir aquesta experiència. En tercer lloc, com a Primera Secretària de l’Agrupació Local del PSC, vull agrair el compromís, l’entrega, el treball i el suport de tots els afiliats i simpatitzants socialistes en aquesta campanya electoral. Sense vosaltres res del que fem seria possible! Mil gràcies!!! Fets els agraïments, felicito també al partit guanyador de les eleccions locals, CIU, i dono la benvinguda al consistori als partits de la CUP i ICV-EUA, que han aconseguit representació en aquestes eleccions municipals, així com als nous regidors i regidores dels diferents partits. Comencem ara un nou període, amb energies renovades, amb nous reptes per superar i noves confiances a guanyar. Estem preparats per continuar impulsant el socialisme a Sant Sadurní d’Anoia i per continuar demostrant que som treballadors, que complim amb el que diem i que l’únic objectiu que ens mou és millorar la vida dels sadurninencs/es. Els i les socialistes continuarem aportant rigor, serietat, compromís i responsabilitat amb les nostres propostes perquè Sant Sadurní d’Anoia torni a ser una vila de progrés, on es generin noves oportunitats de creixement econòmic i social per a tothom, i perquè no es produeixi cap retrocés en les polítiques actives d’ocupació, de promoció econòmica i de defensa dels serveis socials, pels quals tant i tant hem treballat en aquests darrers anys. SOM-HI!!!  

27 DE MAIG DE 2015

Small dsc 0055

UN PLA GLOBAL D'INVERSIONS EN EQUIPAMENTS I VIA PÚBLICA PER A SANT SADURNÍ D'ANOIA

En la darrera revista que el PSC de Sant Sadurní d’Anoia vam publicar http://www.susannamerida.cat/revista, ja us vam avançar que estàvem treballant en clau de futur, i així ho estem fent!   Sant Sadurní d’Anoia i el benestar dels seus veïns i veïnes són la nostra única prioritat.   És per això que ja fa mesos que hem començat a desenvolupar les propostes del nostre programa electoral que us presentarem ben aviat. En aquest programa pensem en gran, volem transformar Sant Sadurní d’Anoia, volem que es posicioni cultural, social i econòmicament en el lloc que li correspon com a subcapital de la comarca.   Per aquest motiu, us avancem una de les principals propostes que incorporem: volem desenvolupar un Pla Global d’Inversions en Equipaments i Via Pública.  Els vestidors del camp de futbol, el teatre i el pavelló de l’Ateneu i la finalització del Centre Cultural seran actuacions prioritàries en aquest Pla Global d’Inversions.   Aquestes inversions han de solucionar definitivament les mancances de la vila, que actualment impedeixen oferir uns serveis adequats als usuaris/àries, alhora que impedeixen la projecció econòmica que Sant Sadurní d’Anoia necessita.   Com tots heu pogut comprovar, en l’actualitat a Sant Sadurní d’Anoia no es poden realitzar grans esdeveniments culturals, festius i/o esportius, per manca dels equipaments necessaris per poder desenvolupar-los.  Aquesta situació ens resta visibilitat i projecció com a vila, en uns moments on cal promocionar Sant Sadurní d’Anoia per generar noves oportunitats de creixement.   Hem perdut pistonada en aquests darrers anys respecte a altres poblacions de la comarca, per no haver sabut anticipar-nos i planificar adequadament quins equipaments serien necessaris per a la vila i per als seus ciutadans/es i adaptar-los a les noves necessitats.  Ara cal corregir aquesta situació!  Per altra banda, també necessitem realitzar una actuació de millora en els nostres carrers i espais públics, que facin de Sant Sadurní d’Anoia una vila singular, acollidora, segura i transitable per a tothom.   En aquest mandat que estem a punt de finalitzar, l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia ha sanejat els seus comptes. Hem reduït més de 4M€ el deute públic, hem situat l’endeutament en una ràtio del 35% i disposem d’una tresoreria sanejada.   Aquesta situació econòmica ens permet ara planificar i desenvolupar aquestes grans inversions que necessita el municipi.  Per desenvolupar el Pla Global d’Inversions cercarem la complicitat de la resta de partits polítics, ja que es tracta d’un projecte econòmicament important i el seu desenvolupament total comprometrà diferents mandats. Per això és necessari el màxim consens i implicació de tots els partits polítics.  Estem segurs que la resta de partits polítics compartiran aquesta proposta que posa a Sant Sadurní d’Anoia, única i exclusivament, en el centre dels nostres interessos.   Susanna Mérida.

17 DE MARÇ DE 2015

Small 2015 02 25 ple 1 gral

EL PLE MUNICIPAL APROVA REVISAR LA DECISIÓ DE L'ALCALDESSA DE SANT SADURNI D'ARXIVAR UN EXPEDIENT SANCIONADOR.

En aquestes darreres setmanes, els socialistes hem formulat, reiteradament i de totes les formes polítiques possibles, la petició a l’Alcaldessa de Sant Sadurní d’Anoia d’aplicar la sanció proposada per la Diputació de Barcelona a un empleat públic de l'Ajuntament (més informació: http://www.susannamerida.cat/articles/89 ). Els motius d'aquesta insistència són els següents: L'Alcaldessa Sra. Maria Rosell ha estat incapaç d'explicar amb claredat els motius de la seva falta de confiança respecte a la professionalitat dels tècnics de la Diputació de Barcelona i els serveis jurídics de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, que fins ara havia respectat en altres expedients. L'Alcaldessa tampoc ha explicat perquè, sense cap motiu aparent o manifestable, va decidir encarregar un informe alternatiu a un professional de fora de l’administració (que ella mateixa va escollir perquè “li van recomanar”), i amb el que s'ha basat per arxivar l’expedient i desacreditar la tasca de la Diputació de Barcelona i dels serveis jurídics de l'Ajuntament. El Secretari de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia va advertir als regidors/es que no aplicar la sanció proposada per la part instructora de l’expedient o aplicar una reducció d’aquesta sanció, sense motius fonamentats en llei, podria tenir la consideració de presumpta prevaricació i malversació de fons públics. Malgrat totes les peticions i advertències, l’Alcaldessa de Sant Sadurní d’Anoia, la Sra. Maria Rosell, no ha rectificat el seu posicionament. Com ja hem explicat anteriorment, la seva tossuderia ha provocat la renúncia immediata i irrevocable del responsable de seguretat de dades de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, així com el malestar de molts treballadors/es públics de l’Ajuntament, que li han fet saber que en aquests darrers mesos pateixen greuges i diferències de tracte i favoritismes entre treballadors, que s’han vist agreujats per aquesta decisió d’arxivar l’expedient. Per tot plegat, els socialistes no compartim la decisió presa per l'Alcaldessa i respectem la tasca desenvolupada pels professionals de la Diputació de Barcelona i els serveis jurídics de l'Ajuntament. Però al fet de no compartir el contingut de la decisió de l'Alcaldessa s'hi ha afegit un element nou: el Secretari de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, funcionari de carrera i màxima figura jurídica d’aquest Ajuntament, ha realitzat un informe on, amb argumentacions contundents, manifesta que la forma que ha utilitzat l’Alcaldessa per adoptar la decisió d’arxivar l’expedient no segueix els passos que disposa l’ordenament jurídic d’aplicació, i per tant presenta la seva disconformitat amb el decret. Davant d’un informe d’aquestes característiques, calia que els regidors i regidores actuéssim a favor de preservar la legalitat vigent, i per això el grup municipal socialista vam demanar al Ple Municipal que instés a la revisió d’ofici del decret firmat per l’Alcaldessa, on decideix l’arxiu de l’expedient. La moció va ser aprovada amb els vots favorables del PSC, d’ERC i del PP, cosa que celebrem perquè demostra que, més enllà de les diferències polítiques, hi ha un compromís amb la legalitat i la transparència. CIU no solament no van aprovar la revisió del decret davant d’un informe negatiu del Secretari de la Corporació, sinó que van desacreditar al Secretari públicament, aixecant sospites sobre la seva imparcialitat i professionalitat. El Grup Municipal Socialista lamentem profundament aquest tracte ofensiu cap a un treballador públic que, durant més de 20 anys, ha demostrat la seva fidelitat a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i a la defensa dels seus interessos. Creiem que aquesta és una mostra de com actua CIU amb els empleats públics que, de forma professional i fent respectar les lleis, no li riuen les gràcies. Ara podem entendre el que altres empleats públics han manifestat patir en aquests darrers mesos. Voldria finalitzar aquest escrit amb una reflexió. Ser Alcalde no és fàcil. S’han de prendre decisions difícils i moltes vegades a contracor. Per fer-ho, no s’ha de perdre mai de vista que l’objectiu principal d’un Alcalde és defensar els interessos generals dels ciutadans/es de la vila. Els interessos generals sempre han d’estar per sobre dels particulars, aquesta és la balança que regula les decisions. Però si, inclús quan creus que has tingut tot això en compte, la majoria de persones que estan al teu costat (companys/es, regidors/es, professionals experimentats de les diferents administracions) et manifesten que t’estàs equivocant, segurament és que t’estàs equivocant. No és que et volen posar bastons a les rodes, ni són males persones... Davant d'això, cal recordar que rectificar és de savis. Val més posar-se un cop vermell que cent groc! Per tot plegat, la meva humil recomanació segons la meva humil experiència, és que cal prendre les decisions amb el màxim consens possible, malgrat que un sigui Alcalde i cregui que hi ha decisions que solament són de la seva competència. PD: Durant aquest procés, malgrat que moltes persones ens han preguntat, hem respectat en tot moment la privacitat de l’empleat públic i mai hem manifestat quines conductes irregulars havia comès. Ho hem fet així perquè entenem que les persones poden equivocar-se però, després d’assumir les conseqüències de les seves conductes, tenen tot el dret a rectificar i a no ser etiquetades per sempre per un error comès, sigui de la gravetat que sigui. Per aquest motiu, lamentem que CIU fes públic al Ple Municipal qüestions de l’expedient que poden identificar públicament l’empleat afectat.

27 DE FEBRER DE 2015

Small censura

L'ALCALDESSA SRA. MARIA ROSELL TRENCA DE NOU LA NORMALITAT DEMOCRÀTICA DE SANT SADURNÍ D'ANOIA

Com ja us hem estat informant aquests darrers dies, l’Alcaldessa de Sant Sadurní ha decidit arxivar un expedient disciplinari de forma unilateral i sense, presumptament, seguir els passos legalment establerts.  A part del fet que aquesta decisió no respecta ni la proposta realitzada per la Diputació de Barcelona, després de més d’un any d’instrucció, ni el treball dels serveis jurídics de l’Ajuntament, l’alcaldada ens costa als ciutadans/es de Sant Sadurní d’Anoia més de 30.000€.  Davant d’aquesta situació, el Grup Municipal Socialista hem presentat una moció per demanar a l’Alcaldessa una rectificació i que resolgui l’expedient disciplinari atenent a la proposta realitzada per la Diputació de Barcelona.  Quina ha estat la nostra sorpresa quan el divendres 20 de febrer, via correu electrònic, se’ns fa saber que l’Alcaldessa no accepta la incorporació de la moció a l’ordre del dia perquè el contingut no és competència del Ple Municipal.  És cert que l’Alcalde té atribuïdes unes funcions i el Ple Municipal en té atribuïdes unes altres. Si fóssim molt estrictes, en cap Ple Municipal de cap Ajuntament es podrien presentar mocions que no fossin d’estricta competència del Ple Municipal.  Però què passa en la realitat? Doncs que en tots els Ajuntaments d’arreu es presenten mocions de tot tipus perquè preval que els regidors/es d’un Ajuntament puguin manifestar-se políticament sobre qüestions que, tot i no ser competència directa del Ple Municipal, afecten la vida dels seus ciutadans/es. Per això es presenten mocions per demanar un millor finançament de les escoles bressol, per demanar la retirada de lleis, o per donar suport a altres estaments, entre d’altres.  També els Alcaldes democràtics permeten que el Ple Municipal debati i voti mocions que són de competència exclusiva de l’Alcalde. Així ha estat durant tot aquest mandat quan, per exemple, jo mateixa deixava presentar mocions a tots els grups polítics (també CIU) sobre col·locacions de plaques, banderes i altres elements a la via pública, que són de competència exclusiva d’Alcaldia. Malgrat ser així, sempre vaig entendre que calia escoltar i respectar la decisió dels representants dels ciutadans i ciutadanes de la vila.  Doncs aquesta és la normalitat democràtica que l’Alcaldessa de Sant Sadurní acaba de trencar amb el fet dictatorial de no acceptar una moció presentada pel Grup Municipal Socialista, perquè li resulta incòmode.  Hem demanat formalment que, si no es deixa presentar la moció per aquest motiu, es transformi en una declaració institucional. Aquesta figura no està subjecte a la necessitat que el contingut hagi de ser competència del Ple Municipal, però permet també el debat i el vot. L’Alcaldessa tampoc ha acceptat aquesta proposta.  Sabeu què ha fet l’Alcaldessa de Sant Sadurní d’Anoia??? Sense la nostra autorització, s’ha inventat un prec del Grup Municipal Socialista!!! Els precs no es voten, i això és el que vol evitar l’Alcaldessa de Sant Sadurní: que el Ple Municipal voti de forma majoritària una rectificació de la seva conducta i que s’evidenciï la seva soledat en aquesta decisió.  La decisió d’arxivar l’expedient per part de l’Alcaldessa ja ha tingut dues conseqüències històriques: la renúncia formal del responsable de dades de l’Ajuntament de Sant Sadurní per la percepció de falta de confiança en la seva tasca, i una carta de treballadors/es de l’Ajuntament dirigida a l’Alcaldessa on li fan saber el seu malestar perquè en els darrers mesos pateixen directament greuges i diferències de tracte i favoritismes entre treballadors.  En més de 35 anys de democràcia no es recorda que un Alcalde es mereixés formalment la reprovació dels empleats públics de l’Ajuntament, i menys en 9 mesos de mandat… Tot un rècord de despotisme que es trasllada ara al Ple Municipal i que el Grup Municipal Socialista volem denunciar davant de la ciutadania de Sant Sadurní d’Anoia.  Els ciutadans/es exigeixen una major transparència de les administracions públiques, no creiem que evitar autoritàriament els debats sigui un bon camí.      Susanna Mérida.

23 DE FEBRER DE 2015

Small no future

CIU NO TÉ PROJECTE POLÍTIC PER A SANT SADURNÍ D'ANOIA

El passat 4 de febrer, més tard que mai, CIU i ERC van aprovar en solitari el pressupost del 2015 de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. El pressupost d'una corporació local mostra com es desenvolupa el full de ruta pactat pel govern, que hauria de ser un reflex de les propostes que portaven al seu programa electoral. Enguany és difícil determinar si l'actual equip de govern estan seguint aquest full de ruta de compromisos, ja que avui dia, i per més vegades que els socialistes hem demanat transparència i que es faci públic aquest full de ruta, continuem desconeixent quins compromisos van pactar ERC i CIU. Però després d'una anàlisi exhaustiva del pressupost presentat, el que sí que podem afirmar amb rotunditat és que CIU ha renunciat a incorporar-hi totes les demandes que ha realitzat des de l'oposició en aquests darrers tres anys de legislatura. I no tan sols podem afirmar això sinó que, a més a més, en alguns casos han actuat completament de forma inversa. Anem a detallar-ho. El 2014, per exemple, CIU va demanar una major ajuda per “Som Sant Sadurní”, per reconèixer la bona tasca que realitzaven. La proposta era arrodonir de 19.000€ a 20.000€ la subvenció que aquesta entitat rep de l'Ajuntament. Què ens proposen en el pressupost del 2015? Mantenir els 19.000€ que hi havia el 2014. El 2014 CIU van demanar que es mantinguessin els imports de les subvencions a entitats i associacions del municipi, ja que això seria una bona mostra de suport a les entitats. Enguany pugen 10€ anuals a les associacions Afanoc i Ginesta, 30€ anuals a l'associació Amper, i la resta d'associacions les mantenen exactament igual, excepte una: a Creu Roja els redueixen 4.100€, estem parlant d'una reducció del 48% de la partida. Aquest és el suport de CIU i ERC a les entitats de la vila: un balanç de -4.050€! Això sí, 5.000€ mes per festes. Tant el 2013 com el 2014, CIU van demanar que s'augmentés la dotació de la partida anomenada “subvencions promoció social ampliable”. En realitat van acusar molt durament a l'anterior equip de govern de no tenir cap mena de sensibilitat respecte a la problemàtica social que viuen moltes famílies per la situació de crisi econòmica actual. Què han fet ara que manen? La partida manté exactament el mateix import que l'any passat. El 2014 CIU va demanar que es creés una partida nova que recollís el 80% de la diferència en la recaptació de la nova taxa de guals i es dediqués al manteniment de les voreres. En aquella ocasió els socialistes els vam fer saber, que no solament hi dedicàvem aquesta quantitat sinó molts més diners de diferents partides d'inversió. No ens van creure. Què fan ara? No creen cap partida nova amb aquest concepte. També el 2014, CIU ens va demanar fer alguna inversió a Ràdio Sant Sadurní. Aquest pressupost no recull cap inversió a la ràdio. El 2013, CIU va proposar que es destinessin 50.000€ a una partida de subvencions de promoció econòmica, per ajudar a nous emprenedors i als que generessin nova ocupació. Val a dir que no era una mala idea, però en aquell moment els socialistes els vam explicar que estàvem abocant tots els nostres esforços a crear l'actual Centre de Serveis a les Empreses i Emprenedors, que tenia principalment aquesta funció, i per aquest motiu calia prioritzar la canalització dels recursos econòmics cap a aquest objectiu. CIU va votar en contra d'aquell pressupost. En aquest pressupost del 2015 han creat la partida de “subvencions de promoció econòmica”. Quants recursos hi dedicaran? Doncs de la proposta del 2013 de 50.000€ ha passat a 100€!!! En la línia de reduccions d'imports que CIU va demanar el 2014, quan estava a l'oposició, la partida d'estudis i treballs tècnics de RRHH i les de promoció econòmica van ser les dues principals dianes. Enguany, què han fet? Pugen la partida d'estudis i treballs tècnics de RRHH en 3.000€ i les de promoció econòmica en 25.737€. Ens alegrem d'aquesta darrera dada, ja que es tracta de la incorporació de la subvenció de la Diputació de Barcelona que el GMS vam aconseguir abans que ens fessin fora del govern. Per tant, CIU no solament no ha reduït les partides que demanava el 2014, sinó que les ha augmentat. El 2012, CIU també van demanar una reducció de la partida destinada al Casal d'Estiu. Enguany es manté exactament la mateixa quantitat, i per tant mantenen el model educatiu de lleure que vam recuperar l'anterior equip de govern, deixant morir una de les seves promeses electorals als ciutadans/es de Sant Sadurní d'Anoia. I, finalment, també el 2012, CIU va demanar la reducció de la partida de comunicació, que van anomenar literalment de “Propaganda”. En el pressupost que avui presenten CIU i ERC l'àrea de comunicació (o “propaganda”) augmenta un 19%, sense cap projecte comunicatiu nou. Es tracta d'un canvi radical de posicionament, que no sabem si té a veure amb la proximitat de les eleccions i en com entenen la comunicació de l'Ajuntament. Com es pot demostrar, doncs, no tan sols en les ordenances fiscals del 2015, CIU va recular en totes les seves demandes anteriors, sinó que respecte al pressupost del 2015 tampoc ha incorporat ni una sola de les propostes presentades en aquests darrers anys. Així que o CIU no té un projecte polític per a Sant Sadurní d'Anoia, i les propostes que feien quan estaven a l'oposició eren purament teatre, o, el que seria encara pitjor: per aconseguir l'alcaldia han renunciat al projecte polític amb el qual es van comprometre amb els ciutadans/es de Sant Sadurní el 2011.  Cal que això ho tinguin present els ciutadans/es en les pròximes eleccions electorals!!!

05 DE FEBRER DE 2015

Small carga tributaria

ORDENANCES FISCALS 2015

Comencem l'any 2015 amb un tema d'interès: què pagarem d'impostos, taxes i preus públics aquest any?   Si hi ha un motiu que allunya a la ciutadania dels polítics és que aquests defensin uns posicionaments diferents en funció del cantó de la taula on els toca seure.   El 30 d'octubre del 2011, en el primer Ple Municipal d'aquest mandat on es debatien les ordenances fiscals del 2012, la regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU), la Sra. Canals, va dir el següent: “Que ells (referint-se a CIU) volen generar confiança, i que per això no canvien d'opinió en funció d'on estan. Que demana coherència als grups municipals, més encara en aquests moments difícils”.   Completament d'acord.   Analitzem que ha passat tres anys després d'aquestes encertades paraules, en el Ple Municipal del passat 29 d'octubre del 2014, on també debatíem les ordenances fiscals del 2015, que determinen quan pagarem en impostos, taxes i serveis públics els sadurninencs/es.   D'entrada, CIU, que durant 3 anys ha acusat a l'anterior equip de govern d'augmentar la pressió fiscal dels ciutadans/es de Sant Sadurní, no ha aprofitat l'IPC negatiu i la seva entrada al govern per reduir els impostos, taxes i preus públics dels sadurninencs/es, com demanava quan estava a l'oposició.    Segona sorpresa majúscula: el Grup Municipal de CIU no ha aprofitat la seva entrada al govern per modificar la taxa per l'aprofitament de la via pública per entrada de vehicles a través de les voreres, després de tres anys acusant a l'anterior equip de govern d'actuar exclusivament guiats per un ànim recaptatori, amb la modificació que es va proposar el 2011 d'aquesta taxa. Cada any CIU ha demanat reiteradament eliminar la modificació d'aquesta taxa i tornar al model anterior. I cada any hem hagut d'explicar que el motiu principal de la modificació havia estat regular una situació que generava dificultats en la resolució dels expedients i injustícies a l'hora de pagar. El Grup Municipal de CIU, que no acceptava aquestes explicacions en el passat, ara que governa decideix no moure fitxa. Desitgem que aquest canvi sorprenent de criteri sigui fruït d'haver entès definitivament que l'esperit que guiava aquesta modificació era gestionar d'una forma més eficaç i equitativa, com fan la majoria de pobles de Catalunya, aquesta taxa.   També crida l'atenció que no es produeixi cap canvi substancial respecte l'IBI. Malgrat les crítiques per la manca de rebaixa fiscal que segons CIU s'havien d'haver aplicat a altres taxes, al·ludint a l'augment de recursos que havia suposat aquest impost, enguany CIU fa exactament el mateix que l'any passat va fer l'anterior equip de govern: congelar-lo i no aplica cap rebaixa fiscal a altres taxes, com demanava quan estava a l'oposició.   Respecte a la taxa que regula l'ocupació de la via pública amb taules i cadires, es manté exactament igual que l'any passat. És sorprenent que CIU no hagi modificat aquesta taxa en la línia de la proposta que van presentar el passat ple de març del 2013, on demanava a l'anterior govern una reducció major del que ja s'havia produït del cost d'aquesta taxa. CIU ens va explicar llavors que havien visitat 27 establiments i que tenien el seu suport i també el de Som Santsadurní. CIU va defensar que calia aprofitar els romanents positius de l'Ajuntament per ajudar més a aquest sector. Sincerament, després d'una defensa tan aferrissada d'aquella demanda, el compromís de CIU amb aquest sector sembla que solament es produeix quan està a l'oposició.   Per finalitzar, també sobta que CIU no hagi proposat bonificacions pel Centre de Serveis a les Empreses i Emprenedors (NEXES), ni a les famílies usuàries de les escoles bressol municipals. Va presentar aquestes propostes quan estava a l'oposició. Ara que està al govern comprovem que no les desenvolupa.    Així doncs, podríem concloure que l'entrada al govern de CIU no ha suposat cap canvi substancial en la forma de gestionar les ordenances fiscals en els darrers anys (que tant havien criticat) i el més greu, hem pogut comprovar la manca de memòria i coherència respecte als seus posicionaments anteriors.    Malgrat que CIU no han fet cas de les seves pròpies paraules expressades el 2011, el Grup Municipal Socialista tenim memòria i som conseqüents amb els nostres propis posicionaments, estiguem al govern o estiguem a l'oposició.   Per aquest motiu, com s'han mantingut les línies de treball que hem desenvolupat en aquests darrers tres anys respecte a les ordenances fiscals, el nostre vot va ser favorable.   No ho devíem fer tan malament...     Susanna Mérida

12 DE GENER DE 2015

Small caixes

El PSC denunciem l'estat de deixadesa del Polígon Can Ferrer del Mas i instem al govern de CIU-ERC a fer un pla d'ocupació local extraordinari.

El Grup Municipal Socialista de Sant Sadurní d'Anoia hem presentat una moció instant al nou equip de govern, format per CIU i ERC, a realitzar un pla d'ocupació local extraordinari, amb l'objectiu de fer una actuació integral de millora al Polígon Can Ferrer del Mas. Al programa electoral, amb qual el PSC ens vam presentar a les eleccions del 2011, recollíem la proposta de creació de plans d'ocupació per ajudar als ciutadans i ciutadanes que es trobessin en una situació d'atur de llarga durada. La perllongada crisi econòmica que estem vivint ha provocat que molts ciutadans i ciutadanes no tinguin accés a un lloc de treball. Aquesta circumstància ha situat a moltes famílies en risc d'exclusió social per la conseqüent disminució dels recursos econòmics que han patit. Això, no tan sols impedeix a moltes famílies gaudir d'una qualitat de vida digna, sinó que submergeixen a les persones en una situació de desesperació davant la manca de millora d'aquesta situació laboral. Davant d'aquesta realitat, del compromís del PSC amb la ciutadania, i també davant la manca de recursos que la Generalitat destina a plans d'ocupació públics que puguin oferir una sortida provisional a aquesta situació de màxima debilitat, el Grup Municipal Socialista vam liderar dins del govern la proposta perquè l'Ajuntament de Sant Sadurní posés en marxa plans d'ocupació locals per oferir aquesta possibilitat de treballar a persones amb una situació d'atur de llarga durada. Vam aconseguir destinar dels recursos propis de l'Ajuntament 70.000€ (l'any 2012), 130.000€ (l'any 2013) i 166.000€ (l'any 2014) per realitzar plans d'ocupació locals. Aquests plans d'ocupació locals també han permès una major actuació en la millora de la neteja i arranjaments dels carrers, places i espais públics de Sant Sadurní d'Anoia, ja que s'han pogut portar a terme fins al dia d'avui 42 contractacions dins de l'àmbit de la regidoria de via pública. En els pressupostos que vam aprovar per enguany, també vam destinar una partida de fons de contingència amb un import de 80.000€, per fer front a qualsevol imprevist o situació greu. D'aquesta partida encara hi ha disponibles 76.000€. Com solament falten dos mesos per finalitzar l'any i no s'han portat a terme moltes de les despeses previstes al pressupost del 2014, per la pèrdua de temps que ha suposat el canvi de govern, estem segurs que si hi hagués una despesa inesperada, es podria assumir des d'altres partides no exhaurides de l'actual pressupost. Com ajudar als ciutadans/es que pitjor estan patint la situació de crisi actual i que continuen desatesos per altres administracions, ha de ser la prioritat màxima dels Ajuntaments, com ho és del PSC, demanem al nou equip de govern que destini 76.000€ a la creació d'un pla d'ocupació local extraordinari que permeti la contractació de persones en situació d'atur de llarga durada. Proposem també que aquest pla d'ocupació extraordinari es destini a fer una actuació integral (neteja de carreres, arranjament de voreres, poda dels arbres, neteja dels escocells, etc.) en el Polígon de Can Ferrer del Mas. L'actual estat del mateix és deplorable com podreu comprovar en les fotografies. Desitgem que la moció presentada pel Grup Municipal Socialista pugui ser aprovada de forma majoritària en el pròxim Ple Municipal, ja que és una proposta constructiva i viable per Sant Sadurní d'Anoia.

21 DE OCTUBRE DE 2014

Small pla de m rqueting2

EL PSC APOSTEM PER LA INVERSIÓ EN LA SENYALITZACIÓ.

Voldria començar aquest resum de les darreres aportacions que el Grup Municipal Socialista ha presentat en el darrer Ple Municipal del mes de setembre fent una crida a la reflexió perquè, en els tres plens que la nova Alcaldessa de CIU de Sant Sadurní ha hagut de dirigir, l’autoritarisme i la manca de flexibilitat per gestionar les intervencions dels diferents grups municipals ha anat en augment. Demanem a la sra. Rosell que reflexioni sobre aquesta actitud, que entengui que el Ple Municipal és un espai de debat i que no es posi tan tensa quan no li agrada el que està escoltant. Tot plegat és una mostra de democràcia. Dit això, en el passat Ple Municipal, el Grup Municipal Socialista vam ser crítics amb la decisió de l’equip de govern de CIU i ERC de no apostar per portar a terme l’execució dels tres projectes realitzats sobre el canvi de la senyalització de Sant Sadurní d’Anoia. L’equip actual solament preveu portar a terme el que fa referència a la senyalització de vianants. Cal recordar que aquesta inversió és una de les màximes prioritats indicades en el pla de màrqueting que va realitzar la Diputació de Barcelona per millorar la projecció turística de Sant Sadurní d’Anoia. Estem segurs que amb la quantitat de recursos econòmics que darrerament han arribat a l’Ajuntament, i el romanent acumulat de l’exercici 2013, s’haurien pogut executar tots els treballs realitzats, que posarien finalment ordre a la caòtica senyalització actual, i que permetria un estalvi important de la inversió, gràcies a un procés de licitació més ampli. Coneixent la forma de treballar de l’actual equip de govern, estem convençuts que no han tingut en consideració aquesta premissa i no han avaluat l’augment del cost que suposa per l’Ajuntament no poder fer una licitació conjunta de tot el projecte de senyalització, respecte a fer-ho en parts, com ens estan proposant. Per altra banda, en aquest ple, es va portar a terme l’aprovació inicial del conveni urbanístic del sector de la Bòbila de Can Mota que resol una situació enquistada des de fa més de 30 anys. Aquest acord va ser gestionat pel Grup Municipal Socialista durant el període que vam governar en solitari. Ens alegra que finalment ERC hagi modificat el seu posicionament, que havia impedit fins al moment trobar una solució. Respecte a la Moció presentada per ERC i CIU per donar suport al món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya, el Grup Municipal Socialista vam donar-hi suport, recordant un cop més com la realitat demostra que les argumentacions fetes servir per ERC fa uns mesos per ocultar els seus veritables motius electoralistes, havien estat simplement infàmies. El Grup Municipal Socialista de Sant Sadurní d’Anoia sempre hem actuat d’acord amb l’exercici de la democràcia i amb la legalitat, i de nou ho vam demostrar.  En el torn de precs i preguntes, el Grup Municipal Socialista va presentar les següents qüestions: 1. Vam presentar un prec al regidor de Via Pública, el sr. Ribas, sobre l’estat de l’enllumenat públic a Sant Sadurní d’Anoia. Vam presentar fotografies on es pot comprovar l’estat del mateix en la carretera de Sant Quintí. Vam demanar la immediata restitució de l’estat original i que fessin una avaluació general de l’estat de l’enllumenat a tota la vila per detectar altres situacions possiblement perilloses per a la ciutadania.ENS VAN CONTESTAR QUE NO HI HAVIA PERILLOSITAT EN AQUEST TRAM I QUE HO ARREGLARIEN EL MÉS RÀPIDAMENT POSSIBLE. 2. Vam demanar que arreglessin un gronxador de la plaça infantil ubicada al Bloc 1 del Barri Vilarnau.ENS VAN CONTESTAR QUE HO FARIEN. 3. Al darrer Ple del Patronat de Turisme, el regidor de Turisme i l’Alcaldessa ens van comunicar que finalment no es portaria a terme el projecte del Bicentenari de la Fassina per “tensions de tresoreria”. Vam demanar una explicació sobre aquesta qüestió, ja que hi havia una partida pressupostària de 10.000€ destinada a aquest projecte.NO ENS VAN CONTESTAR. 3. El passat 18 d’agost, l’equip de govern (CIU-ERC) va fer públic que les regidories de cultura i turisme havien contractat la companyia el Teatro de los Sentidos per fer una sèrie de representacions a la Fassina durant el mes de novembre. Vam demanar el cost total d’aquest espectacle, inclosa la publicitat necessària per donar a conèixer aquest esdeveniment, i també la partida d’on sortiran aquests recursos econòmics. En la darrera comissIó d’hisenda el regidor, sr. Ribas, va afirmar que encara no ho sabien. Nosaltres dubtem que el dpt. d’Intervenció hagi donat autorització per contractar un espectacle sense haver conciliat una partida pressupostària per fer-hi front, ja que es tractaria d’un procediment clarament irregular.NO ENS VAN CONTESTAR. 4. Abans de deixar el govern, vam fer la compra d’un nou programa informàtic per possibilitar la domiciliació dels usuaris/es de la zona esportiva. Vam preguntar si estava tot a punt perquè en aquest inici de temporada del servei de cursets de natació es pugui portar a terme la domiciliació.NO ENS VAN CONTESTAR. 5. Durant l’etapa de gestió de la regidoria d’educació pel Grup Municipal Socialista es va donar una forta empenta a l’Educació Emocional, tant formant a les treballadores de les Escoles Bressol municipals, com oferint conferències públiques i gratuïtes als pares i mares, que van tenir una alta assistència i interès. Es van deixar programades noves jornades d’Educació Emocional fins a finals d’any 2014, però el nou regidor, el sr. Víctor Perxés, les ha aturat. Vam demanar que mantinguessin viu aquest projecte per a la vila. NO ENS VAN CONTESTAR. 6. Vam sol·licitar si finalment s’havia contractat i per quin capítol un mestre de l’Escola de Música Municipal que era necessari per cobrir la demanda d’aquest nou curs escolar. ENS VAN CONTESTAR QUE SÍ, I QUE S’HAVIA FET PEL CAPÍTOL 2 DE SERVEIS. Finalment, i vist que l’Alcaldessa novament es tornava a descuidar els procediments dels plens municipals, vam demanar a l’equip de govern que contestés les preguntes plantejades en la sessió anterior. Com no recordaven les preguntes ni se les havien preparat, les vam haver de recordar nosaltres mateixos: 1. Han fet alguna gestió per desenvolupar el Punt d’Atenció a l’Empresari?EL REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, EL SR. SUBIRANA, ENS VA EXPLICAR QUE HAVIEN COMPRAT UN LECTOR DE TARGETES I ESTAVEN A L’ESPERA DE FER UNA PROVA PILOT, ABANS DE DONAR PUBLICITAT AL NOU SERVEI. 2. En quin tràmit es troba l’ordenança municipal de centres de suport familiar i quan entrarà en vigor?EL REGIDOR D’EDUCACIÓ, SR. PERXÉS, ENS VA COMENTAR QUE NO SABIA QUAN ENTRARIA EN VIGOR I QUE CONTINUAVA AL DEPARTAMENT JURÍDIC PERQUÈ FOS AVALUADA. NO SABEM QUÈ HAN D’AVALUAR SI VAN SER EL MATEIX DEPARTAMENT QUI LI VA DONAR LA VALIDESA JURÍDICA… Aquestes són les aportacions més destacades del Grup Municipal Socialista al Ple Municipal del mes de setembre. Desitgem que en el proper Ple Municipal l’Alcaldessa hagi pogut recapacitar sobre la seva actitud dictatorial.

30 DE SETEMBRE DE 2014

Small 2014 06 09 vial espurna

SUPORT UNÀNIM AL VIAL DE L’ESCOLA BRESSOL L’ESPURNA

Si cal destacar una decisió important presa en el passat Ple Municipal del mes de Juliol, per al Grup Municipal Socialista és, sense dubte, l’aprovació per unanimitat de la moció que vam presentar sobre l’adequació del vial que dóna accés a les instal·lacions de l’Escola Bressol L’Espurna. Després de les gestions realitzades pel Grup Municipal Socialista per aconseguir 55.000€ extraordinaris de la Diputació de Barcelona i fer el projecte executiu, no ens podíem permetre el luxe de no desenvolupar aquesta obra tan necessària per la vila que dignifica l’accés dels usuaris/es de l’Escola Bressol l’Espurna. El Grup Municipal Socialista també vam incorporar una moció per distribuir la subvenció de 180.550,22€ provinents de la Diputació de Barcelona i gestionada pels socialistes. En aquesta moció demanàvem que es destinessin aquests recursos a fer el projecte i a adequar els vials del Passatge Santa Eulàlia i del carrer Sant Venat amb Vilarnau -tan sol·licitat des de fa anys pels veïns/es-; a equips de processos d’informació i la modernització de la pàgina web de la vila; i al finançament de l’Escola de Música Municipal. L’equip de govern format per CIU i ERC, però, va votar en contra. Cal destacar també que al Ple Municipal de juliol, es va donar compte de l’aprovació de la liquidació de l’exercici pressupostari del 2013. Com a conclusió general sobre aquesta liquidació, com assenyalen les dades, remarquem la bona gestió econòmica realitzada el 2013 pel PSC i ERC. Això posa també de manifest que no hi havia cap motiu de gestió, més enllà dels interessos particulars d’aquest partit, per trencar el pacte de govern. És rellevant comprovar com les dades numèriques demostren l’excel·lent gestió econòmica que s’ha fet en aquests dos anys darrers de mandat a la Casa dels Avis, que han fet desaparèixer el dèficit de 168.000€ que vam heretar de CIU. Però si haguéssim de fer una autocrítica sobre la gestió d’aquest pressupost del 2013, aquesta aniria dirigida al regidor de Turisme, el Sr. Bargalló, ja que després d’insistir en la necessitat urgent d’augmentar els recursos econòmics del Patronat de Turisme, i després que tots els regidors féssim un esforç per disminuir altres partides per poder augmentar la dotació al Patronat en 78.912,33€ respecte a l’any 2012, resulta que aquesta quantitat ha estat pràcticament la mateixa que ha quedat al romanent, amb l’agreujant que amb la normativa actual ara no es podran fer servir aquests diners. Això ens fa pensar que el regidor de Turisme no ha fet una bona planificació dels recursos que disposava per promocionar turísticament Sant Sadurní d’Anoia. En el torn de precs i preguntes, l’equip de govern havia de contestar algunes plantejades en el Ple Municipal del mes de juny. Aquestes van ser les respostes: 1. Com pensen gestionar la qüestió de la bandera espanyola? L’ALCALDESSA DE CIU, SRA. MARIA ROSELL, DIU LITERALMENT: “ARA NO ENTREM EN TEMA DE BANDERES”. 2. Idoneïtat del regidor d’habitatge i noves tecnologies per continuar gestionant aquestes regidories. EL REGIDOR D’HABITATGE I NOVES TECNOLOGIES, SR. ALBERT PRAT, DIU QUE NO POT QUANTIFICAR EXACTAMENT LES VEGADES QUE S’HA REUNIT AMB ELS SEUS TÈCNICS EN ELS DARRERS 3 ANYS, PERÒ CALCULA QUE AMB EL TÈCNIC DE NOVES TECNOLOGIES HA TINGUT UNES 160 “COMUNICACIONS” (MAILS, TRUCADES, REUNIONS…) EN 3 ANYS, I AMB LA TÈCNICA D’HABITATGE UNES 50 “COMUNICACIONS”. PER SABER QUINES ACTUACIONS S’HAN DERIVAT D’AQUESTES “COMUNICACIONS” ENS DERIVA A LES ACTES DE LES COMISSIONS, ESCASSES, PER CERT. JUTGIN VOSTÈS LA IDONEÏTAT PERQUÈ AQUEST REGIDOR CONTINUÏ GESTIONANT LES REGIDORIES. Un cop resposes les preguntes pendents del mes de juliol, el Grup Municipal Socialista vam plantejar les següents qüestions: 1. Sol·licitem una actuació urgent al Parc de Lavernó. Recordem que quan els socialistes gestionàvem la regidoria de Via Pública, vam fer una actuació integral en aquest espai: vam pintar i reparar tots els elements (bancs, papereres, parets…), el vam incloure en el programa “Tots hi pintem”. Tota aquesta actuació s’ha anat a n’orris per la manca de cura de l’actual regidor de Via Pública, el sr. Ribas.DIUEN QUE ACTUARAN. 2. Sol·licitem la confirmació sobre si el projecte del Bicentenari de la Fassina es durà o no a terme.NO RESPONEN. 3. Una de les darreres accions que el regidor de Promoció Econòmica, el Sr. Amigó, va dur a terme abans de sortir del govern és aconseguir que la Diputació de Barcelona atorgués a Sant Sadurní d’Anoia la creació d’un espai PAE (Punt d’Atenció a l’Empresari), des del qual es poden fer totes les gestions necessàries per iniciar una activitat empresarial sense haver de desplaçar-se. També es van aconseguir 26.000€ de la Diputació per desenvolupar-lo. Demanem si han fet alguna gestió per desenvolupar el PAE.NO RESPONEN. 4. Demanem que s’enviï una carta a l’Alcalde de Subirats perquè faci una neteja del Polígon que limita amb Sant Sadurní d’Anoia, ja que l’estat de conservació és absolutament lamentable. Malgrat no ser una responsabilitat de la vila, és un accés a Sant Sadurní molt transitat i la imatge negativa repercuteix sobre la vila. L’ALCALDESSA DIU QUE HO FARÀ. 5. Preguntem sobre si la planificació del manteniment que es fa a les escoles a l’estiu, i que la regidora Cristina de la Cruz va deixar preparat, s’està desenvolupant.NO RESPONEN. 6. Sol·licitem en quin tràmit es troba l’ordenança municipal que vam aprovar fa mesos wn un ple municipal per donar resposta a la problemàtica suscitada pels centres de suport familiar.NO RESPONEN. Així finalitza el segon ple de l’equip de govern de CIU i ERC, on es demostra que encara no s’han posat al dia de moltes de les qüestions que afecten el municipi.

30 DE SETEMBRE DE 2014

Small 2014 05 30 rdp psc 2 grup

Entrevista Eix Diari

Fa uns mesos, Eix Diari em va fer una entrevista per avaluar el que havia succeït a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. Aquí us la deixo per si és del vostre interès conèixer els motius reals de tot plegat... https://www.youtube.com/watch?v=sK9PI6YZXKc

16 DE AGOST DE 2014

Small piscina

CIU-ERC, sense un pla global d'actuacions.

Tal com havia percebut i manifestat en el resum del primer ple del nou equip de govern de Sant Sadurní d'Anoia, la demostració de què CIU i ERC treballaran el que queda de mandat de forma descoordinada, sense traspassar-se informació rellevant i defensant per separat les seves pròpies regidories en competència i no en col·laboració, no ha trigat a fer-se evident...Ahir en vam tenir un bon exemple en la comissió informativa d'hisenda.Us ho explicaré en detall perquè ho pugueu valorar vosaltres mateixos... Quan vaig fer-me càrrec de la regidoria d'esports després del canvi d'alcaldia, al maig del 2103, el tècnic responsable de l'àrea em va entregar un informe amb una llista de 15 inversions que, des del seu punt de vista, considerava necessàries per la millora de les instal·lacions i del servei. Des del meu punt de vista, algunes eren més urgents que d'altres, i per aquest motiu vam planificar el seu desenvolupament. Val a dir que quan vaig finalitzar les tasques de regidora d'esports, un any després, 11 de les 15 inversions ja s'havien portat a terme. Una de les inversions que es plantejaven en aquesta llista era força interessant perquè, per una banda, millorava la disminució del cost dels productes químics que s'utilitzen a la zona aquàtica per mantenir l'aigua en les condicions tècnicament establertes i, per altra banda i més important, suposava una millora de la qualitat de l'aigua i, conseqüentment, una reducció de les al·lèrgies que alguns usuaris/es pateixen per l'ús d'aquests productes químics. Però aquesta inversió d'un nou sistema de depuració de l'aigua tenia un cost inicial elevat i calia planificar-la adequadament, conforme als recursos econòmics de la partida d'inversions de la regidoria d'esports. Just quan estàvem estudiant la realització d'aquesta inversió, s'estaven perfilant els detalls definitius del projecte de la nova piscina descoberta, que hem pogut inaugurar aquest estiu. En aquests retocs finals es van afegir millores, que des de la regidoria d'esports vam considerar necessàries per optimitzar el funcionament del servei de la piscina d'estiu. Aquestes millores van fer elevar el cost inicial previst per a aquesta obra. La solució que des de la regidoria d'esports vam posar a sobre de la taula, perquè el projecte de la piscina descoberta fos el que finalment s'havia dissenyat i que defensàvem des de la regidoria, va ser aturar la inversió del nou sistema de depuració, temporalment, posant a disposició de l'obra de la piscina descoberta els 40.000€ que teníem a la partida genèrica d'inversió d'esports. Però això es va fer així amb una condició: si finalment l'obra costava menys del que inicialment s'havia destinat (que era previsible per les baixes que darrerament es produeixen en els concursos públics), aquests 40.000€ retornarien a la partida d'inversió genèrica d'esports (qüestió que ens permetia continuar amb la inversió del nou sistema de depuració). Finalment, la licitació de les obres de la piscina descoberta va ser per un import de 489.999,88€, i el cost final ha estat de 358.739,47€. Per tant, els 40.000€ havien de retornar a la regidoria d'esports, tal com s'havia pactat amb el regidor d'hisenda d'ERC. Doncs quina va ser ahir la meva sorpresa, quan en la comissió informativa, el regidor d'hisenda ens fa saber que es proposava per aquest ple municipal una modificació de crèdit, on la partida de la qual s'havien de retornar els 40.000€ a la regidoria d'esports es donava de baixa i es modificava el destí dels diners, casualment anant a parar 39.400€ a mobiliari i equipaments de la regidoria de Turisme, que gestiona ERC. Quan vaig posar en coneixement dels presents a la comissió informativa l'incompliment de l'acord que s'estava produint en detriment de la regidoria d'esports, gestionada ara per CIU, es va fer evident que ningú de l'equip de govern tenia coneixement de les anteriors circumstàncies, a excepció del regidor d'hisenda. Vist això, personalment ho he comunicat a la nova regidora d'esports de CIU perquè vetlli per l'interès dels usuaris/es de l'àrea que gestiona. Digueu-me malpensada (que si ho fos de veritat, no em passarien ni la meitat de les coses que em passen...), però és evident que el poc temps que dedica la nova Alcaldessa a les seves responsabilitats i el desconeixement del grup municipal de CIU de moltes de les qüestions referents a les gestions iniciades per l'anterior equip de govern, i que els seus actuals socis no els traspassen, converteix a CIU en titelles d'ERC, que en definitiva és el que sempre havien volgut: no estar sota el control de ningú i poder treballar còmodament pels seus interessos de partit. I jo em pregunto: com aquest, quants gols més els colarà ERC a CIU en benefici de les regidories que ells gestionen, sense tenir un pla global d'actuacions i prioritats que beneficiïn a la totalitat de la ciutadania? I no sé perquè aquesta pregunta em porta a la memòria la recent victòria futbolística d'Alemanya sobre Brasil... Susanna Mérida.

22 DE JULIOL DE 2014

Small descoordinaci

UN PLE DECEBEDOR...

Si hagués d'escollir una paraula per definir la primera posada en escena del nou govern format per CIU i ERC a Sant Sadurní d'Anoia, la paraula escollida seria descoordinació. Així definiria l'actuació de l'Alcaldessa, la del grup municipal de CIU i la de relació amb els seus nous socis de govern d'ERC. Començo definint l'actuació de la nova Alcaldessa, que ben bé semblava que no hagués assistit durant tres anys als mateixos plens, amb el mateix format. Va fer llegir al Secretari de la Corporació tots els punts de l'ordre del dia, això va denotar certa inseguretat per part d'ella, ja que mai s'havia fet servir aquesta fórmula i el mateix alcalde o regidor corresponent de l'àrea llegia el punt i l'explicava. En més de dos ocasions no va recordar que calia votar els punts que el Secretari anava llegint, i tampoc que els portaveus dels diferents grups municipals podíem intervenir per defensar els nostres posicionaments. Respecte al seu propi grup municipal, es va produir una situació que em va sorprendre perquè CIU defensava que havien d'entrar al govern per garantir l'estabilitat del govern i treballar per Sant Sadurní d'Anoia, però la realitat és que en 11 dies ni tan sols tenien clar a quines comissions havien d'anar cadascun d'ells i es va fer palès al ple...  Per altra banda, en dos ocasions que a la nova alcaldessa no li va agradar el que va escoltar va tenir tics autoritaris que, per cert, tant s'havia esforçat a fer creure a la ciutadania que jo tenia... Com canvien les coses segons el cantó de la taula on seus! Respecte a la relació entre CIU i ERC, es va fer evident en alguns punts de l'ordre del dia que no s'havien traspassat informació important entre els dos grups per donar resposta a algunes de les qüestions plantejades, i que tampoc havien preparat conjuntament la defensa de les mateixes. Finalment la imatge que van projectar CIU i ERC als qui compartíem el mateix espai va ser de dos grups municipals que es dedicaran en aquest darrer any de mandat a la defensa per separat de les seves pròpies regidories, en competència i no en col·laboració com a equip de govern. Segurament era això el que ERC volia feia temps, cap tipus de control en la seva actuació política. Com a continguts de l'ordre del dia voldria destacar la qüestió que l'alcaldessa, Sra. Rosell, no va respondre, per més que li vaig demanar en més d'una ocasió. Quina serà la seva dedicació a l'Ajuntament? Com saben, la nova llei de reforma de l'administració local limita els sous d'alcaldes i regidors. En el nostre cas, una població entre 10.000 i 20.000 habitants, el màxim permès per una dedicació exclusiva és de 50.000€ com a màxim. Tant l'alcaldessa de Sant Sadurní, com el primer tinent d'alcalde (el Sr. Ribas), tenen dedicacions parcials a l'Ajuntament, ja que conserven les seves pròpies feines. Per tant, sobre aquests 50.000€ de màxim permesos per a una jornada sencera cal aplicar la parcialitat corresponent per no sobrepassar els límits. Aquest és el plantejament que vam exposar el grup municipal socialista i sobre el qual no vam rebre cap resposta concreta que no fossin els típics subterfugis de fer demagògia, d'utilitzar criteris que no valoren, etc. Vetllarem perquè aquestes parcialitats s'ajustin a la legalitat.  I en els precs i preguntes, aquestes són les qüestions que el grup municipal socialista vam plantejar: 1. Estat de deixadesa del barri Vilarnau, sobre la qual vam demanar una actuació urgent. CONTESTEN QUE ACTUARAN. 2. Com pensen gestionar la qüestió de la bandera espanyola? SENSE RESPOSTA 3. Idoneïtat del regidor d'habitatge i noves tecnologies per continuar gestionant aquestes regidories RESTEM A L'ESPERA DEL PROPER PLE 4. Sol·licitud d'una reunió del Patronat de Turisme per avaluar el projecte de 10.000€ poc engrescador i de poca rellevància mediàtica per celebrar el bicentenari de la Fassina de Can Guineu. EL REGIDOR DIU QUE S'HA EXPLICAT QUE HI HAURÀ UN PROJECTE PERÒ NO DÓNA RESPOSTA A LA PETICIÓ FETA DE VEURE I ANALITZAR AQUEST PROJECTE AL PATRONAT DE TURISME. CAP REGIDOR DE CIU HA VIST EL PROJECTE. 5. Aclariment de la regidora de Cultura sobre la pèssima i “inquietant” gestió de la darrera instància que una entitat va entrar a l'Ajuntament sol·licitant un espai per celebrar una festa LA REGIDORA NO RESPON A CAP DE LES PREGUNTES FORMULADES, TIRANT PILOTES FORA EN ALGUNA QÜESTIÓ I MENTINT DIRECTAMENT EN ALTRES. Així finalitza el primer ple del nou equip de govern de CIU i ERC, un ple decebedor.

27 DE JUNY DE 2014

Small 2014 06 14 ple 6 susanna

Els motius que no són motius...

https://www.youtube.com/watch?v=uoJh-hLoOg0" ... Voldria finalitzar la meva intervenció com a Alcaldessa de Sant Sadurní d'Anoia, ressaltant la importància cabdal de què valors com l'honradesa, la lleialtat, l'honorabilitat, el treball en equip, el compromís amb la paraula donada i la responsabilitat guiïn la conducta de les persones que viuen en societat, i especialment la conducta d'aquells qui han de donar exemple a la ciutadania, que són els polítics. La ciutadania se sent cada cop més allunyada d'uns polítics que no són capaços de regir la seva conducta sota aquests valors. I els vull explicar que hi ha un tipus de corrupció que afecta la societat més profundament que la que s'omple les butxaques de riquesa pública, hi ha un tipus de corrupció que ataca directament als valors que fan possible la convivència en societat. Els parlo de la corrupció ètica contra la qual hem de lluitar amb les mateixes forçes".  

27 DE JUNY DE 2014

Small 2013 06 28 solar 2

Manteniment dels solars

Aquesta darrera setmana, diferents diaris locals s’han fet ressò d’un prec que el PP va formular al ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní sobre el mal estat en que es troben alguns solars de la vila. Com bé sabeu, un dels compromisos que el PSC de Sant Sadurní portàvem al programa electoral era la millora de l’entorn i l’espai públic. I, precisament en això, hi estem esmerçant molts esforços des del primer dia, tot i que no està sent una problemàtica fàcil de resoldre per dos motius fonamentals. El primer d’ells és la manca de recursos humans i econòmics dels que disposava el departament de Via Pública per pal•liar aquesta situació, quan vam arribar al govern. Un altre motiu important que dificulta la neteja dels espais municipals és el sistema de recollida porta a porta, o més aviat l’incivisme relacionat amb el sistema. Alguns ciutadans/es utilitzen habitualment aquests espais com a abocador de deixalles, qüestió que dificulta el seu manteniment. Us voldria informar de les accions que s’han portat a terme en aquests mesos per solucionar el manteniment d’aquests solars municipals: • En aquests dos anys, hem intentat dotar de més recursos humans i econòmics a la brigada a través de la confecció de la borsa d’inserció local de peons (contractació al 2012 de 9 peons durant 6 mesos, i contractació prevista al 2013 de 16 peons durant tot l’any). • Hem fet una nova redistribució de les tasques del departament per intentar ser més efectius, destinant més recursos humans a la jardineria, per desbrossar tots aquests espais. • Hem realitzat actuacions conjuntes amb els ADF’s per desbrossar els solars municipals. • Enguany hem pogut incorporar una nova partida pressupostària al pressupost del 2013 per poder contractar els serveis de desbrossament de tots els solars municipals d’àmplies dimensions tres vegades a l’any amb maquinària pesada. Respecte als solars de titularitat privada, durant aquest dos anys també hem dut a terme tasques d’inspecció i requeriment de neteja als propietaris. Les estadístiques són les següents:  ANY 2010 (CIU-AMI-PP) MOTIU: NETEJA SOLARS ESTAT MULTA 3 3 ATESES 0 PENDENTS CAP                                    MOTIU: ARRANJAMENT FAÇANES I ALTRES ESTAT MULTA 5 5 ATESES 0 PENDENTS 1                                    ANY 2011 (PSC-ERC) MOTIU: NETEJA SOLARS ESTAT MULTA 10 9 ATESES 1 PENDENT CAP                                    MOTIU: ARRANJAMENT FAÇANES I ALTRES ESTAT MULTA 6 6 ATESES 0 PENDENTS 2                                    ANY 2012 (PSC-ERC) MOTIU: NETEJA SOLARS ESTAT MULTA 11 8 ATESES 3 PENDENTS CAP                                    MOTIU: ARRANJAMENT FAÇANES I ALTRES ESTAT MULTA 15 11 ATESES 4 PENDENTS 2                                    FINS MARÇ 2013 (PSC-ERC) MOTIU: NETEJA SOLARS ESTAT MULTA 1 1 PENDENT CAP                                                                                                                        MOTIU: ARRANJAMENT FAÇANES I ALTRES ESTAT MULTA 6 1 ATESA 5 PENDENTS 1   Les dades mostren clarament el salt quantitatiu del seguiment d’aquestes incidències de quan el PP recolzava l’acció de govern de CIU-AMI (2010) a quan es va incorporar el nou govern de PSC-ERC (2011-2012). Per tant, és evident que s’està treballant en aquesta direcció. Per altra banda, cal destacar que en la darrera comissió informativa de Via Pública vam proposar la redacció d’una nova ordenança municipal que regulés les condicions físiques en les que hauran d’estar tots els solars de la vila, siguin públics o privats, i que, un cop treballat per tots els partits polítics, aprovarem al ple municipal perquè es faci efectiva. Aquesta iniciativa també l’hagués pogut tenir el PP en la darrera legislatura on el seu pes era primordial per mantenir l’estabilitat del govern de CIU-AMI, però llavors no devia estar tan preocupat per aquestes qüestions. Continuem treballant per millorar l’espai i entorn dels sadurninencs/es i com sempre, us demanem també co-responsabilitat en aquesta acció de cura del que és de tothom. Gràcies. Susanna Mérida.

03 DE ABRIL DE 2013

Susanna

Deia Franklin D. Roosevelt que els homes necessitats no són homes lliures.

Les persones que hem viscut situacions de dificultat, en què ha perillat la permanència dels recursos que considerem més bàsics i necessaris per viure amb dignitat, podem entendre la profunditat d'aquesta afirmació. Les possibilitats reals d'escollir el teu futur minven si no es tenen garantides les necessitats més bàsiques. Els qui defensem la llibertat com un valor universal, indestriablement hem de dedicar els nostres esforços a crear iguals, més enllà de religions, races, sexes i fronteres.

La política n'és la millor eina.


Susanna MèridaSegueix-me:

Twitter Facebook Scoopit