El nostre principal objectiu és millorar la qualitat de vida de TOTS els sadurninencs/ques través del desenvolupament econòmic, social i cultural de Sant Sadurní d’Anoia.

Ho farem a través de l’elaboració d’un PLA ESTRATÈGIC D’INNOVACIÓ que inclourà:

 1. UN PLA D’INVERSIONS AMBICIÓS que contemplarà el curt, mitjà i llarg termini amb tres eixos importants: equipaments, espai públic i barris i agregats rurals.
  • EQUIPAMENTS: Aquest eix tindrà en compte els edificis públics, que actualment estan en una situació greu de deteriorament, i els que ens manquen per poder desenvolupar una promoció esportiva, social i cultural estable i de qualitat.
  • ESPAI PÚBLIC: Prioritzarem les actuacions que ens permetin gaudir d’un entorn net, endreçat, amable, socialitzador, accessible, educatiu, sostenible i singular.
  • BARRIS I AGREGATS RURALS: Els barris de la vila i els agregats rurals formen part de la història i naturalesa del nostre territori i contribueixen a la nostra riquesa social. Per això no poden ser els grans oblidats en la distribució de recursos. Cal fomentar la cohesió social i la garantia d’accessibilitat als serveis dels veïns i veïnes que hi viuen.
 2. UN PLA DE DIVERSIFICACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC I DE REDEFINICIÓ DEL MODEL TURÍSTIC
  • La indústria del cava és un pilar fonamental de la nostra economia. Ha donat estabilitat laboral i benestar als sadurninencs/ques, i ens ha fet visibles arreu del món. En l’actualitat aquest sector viu una situació d’incertesa. Cal recuperar l’esperit dels Set Savis de Grècia per afrontar aquesta nova realitat amb solvència. El PSC treballarem per mantenir la capitalitat del cava com a element diferenciador i singular de la vila. Però davant d’un món que canvia de forma accelerada, és necessari iniciar un camí ferm de diversificació de la indústria per oferir més oportunitats de progrés als ciutadans.
  • El model de “vila turística” que s’ha intentat instaurar en aquests darrers anys comporta una sèrie de sinergies entre el sector públic i privat que actualment no estan desenvolupades a la vila. Per això, el PSC apostem per un model turístic de negocis. Tenim actius privats suficients per a la captació d’esdeveniments d’empreses, i disposem d’una gran potencialitat en equipaments per acollir aquest tipus de turisme. Començarem a treballar en aquesta direcció, que tindrà un retorn econòmic per a TOTA la ciutadania.
 3. UN PLA D’ACCIÓ SOCIAL, EDUCATIU I CULTURAL que fomenti el creixement personal i social dels veïns i veïnes.
  • Volem un Sant Sadurní social que es preocupi pels col·lectius més febles, que no deixi a ningú enrere en el seu desenvolupament i que actuï de forma decidida per ajudar que tots els seus veïns i veïnes progressin socialment.
  • Estem compromesos amb l’agenda 21! L’aposta ferma per la sostenibilitat forma part de la solidaritat amb les futures generacions, que tenen dret a gaudir d’un planeta sa, amb els mateixos recursos naturals que les generacions precedents. Cuidar-lo perquè així sigui, és de justícia!
  • L’accés a l’educació i la cultura són la principal font de garantia de la igualtat d’oportunitats per a TOTS. A través d’elles promovem l’ascensor social de les persones. Hem de garantir una oferta educativa global de qualitat i innovadora per a totes les edats, així com l’accés a una cultura oberta a totes les sensibilitats.